Ole Haugen svarer Dag Willmann,

Litt fakta – ikke komikk, selv om det kan være ubehagelig

Publisert: 23. november 2018 10:45.

Del på sosiale medier:

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

- "Dette får nesten et komikkens skjær over seg»; det er en karakteristikk som får stå for hans regning, men som han bør være voksen nok til å adressere til flere enn meg og NFKK. Og han bør i denne sammenheng også være lojal – han bør adressere til seg selv og sine egne på Stortinget, svarer ordfører Ole Haugen til Dag Willmanns sterke kritikk i gårsdagens avis.

Annonser

Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet

I den politiske plattformen for dagens regjering datert 14. januar i år, den såkalte Jeløya-plattformen, finner vi følgende: «Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet».

NFKK tolket dette positivt og i en sammenheng med det som i den samme politiske plattformen heter: «Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond.» Vi (i NFKK), og mange med oss, ble derfor overrasket når regjeringa den 27.april i år la fram sitt forslag til «Revidert nasjonalbudsjett 2018». Da ble det for første gang kjent at regjeringa var i gang med å utrede en «Grunnrenteskatt i havbrukssektoren», og da som et svar på SV’s forslag om å utrede en produksjonsavgift i favør kommunene.

Et gammelt triks; avled oppmerksomheten og skyld på andre

Det er altså et faktum at ingen andre enn dagens regjering har fremmet forslaget om å utrede en grunnrenteskatt. Og da er det slik at mange tolker dette som en statlig skatt, lik det vi finner innen vannkraftsektoren og olje- og gassnæringen. Men jeg skjønner at til og med den partilojale Dag Willmann opplever dette som et ubehagelig faktum, og da prøver han et gammelt triks; avled oppmerksomheten og skyld på andre.

Det er altså ikke slik Dag Willmann beskriver:, sitat:

«Det er vel kanskje i bunn og grunn NFKK som har tvunget gjennom utredningsprosessen for grunnrentebeskatning som nå er i gang».

En slik påstand er ikke bare distraherende, men direkte usann. Kanskje har han lært noe av Trump? Kjør ut en påstand, ikke bry deg om fakta. At han i tillegg finner det formålstjenlig å omtale meg slik han gjør, vel det har jeg etter hvert blitt vant til.

Jeg fester imidlertid min lit til Stortingsflertallet

Jeg fester imidlertid min lit til at Stortingsflertallet, som også inkluderer Høyre,  vil det hele noe annerledes. Dette flertallets behandling av regjeringas forslag om grunnrente i juni i år, den har følgende formuleringer i sitt vedtak, sitat:

«Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift, og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal når det ikke er vekst.» (min understreking).

Det siste, «…når det ikke er vekst»; i det ligger en erkjennelse av at Havbruksfondet er usikkert, fordi det er knyttet til om og når blir det vekst? Hvor mye? Hva er man villig til å betale? Osv. osv.

Faktisk alle parti på Stortinget er enige om det som har vært NFKK’s krav gjennom snart 10 år, nemlig:

«Vertskommunene skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal».

Så når Dag Willmann skriver «Dette får nesten et komikkens skjær over seg»; det er en karakteristikk som får stå for hans regning, men som han bør være voksen nok til å adressere til flere enn meg og NFKK.

Og han bør i denne sammenheng også være lojal – han bør adressere til seg selv og sine egne på Stortinget.

 

Annonser

Les også