Ordfører Ole Haugen fikk besøk av både politikere og vegansvarlige i Fylkeskommunen denne uka. Her lovte prosjektansvarlig Torben Jensen og fylkespolitiker Arnfinn Brechan at gang- og sykkelvei på Sandstad skulle komme på plass til neste sommer.

Har ligget på vent i flere år

Lover at gangveien skal være ferdig neste sommer

Publisert: 8. november 2018 14:02. Sist oppdatert: 8. november 2018 9:08

Del på sosiale medier:

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det var en utålmodig ordfører som hadde invitert to av toppene i fylket som sitter på ansvaret for gang- og sykkelveier. Nå har Haugen ventet siden 2016 på at en forenklet gang. og sykkelvei på Sandstad skulle bygges. Hitra ble plukket ut som en av to prosjekt der en enklere løsning skulle gjennomføres, og over bordet lovte fylkeskommunen at strekningen på Sandstad-Badstuvika endelig skal ferdigstilles i løpet av neste år.

Annonser

Utålmodig ordfører

Ordføreren kunne sammen med fylkeskommunens representanter, Arnfinn Brechan i hovedutvalg veg og Torben Jensen, prosjektansvarlig i vegseksjonen i fylket orientere om utviklingen i denne saken som egentlig har vært lovt ferdigstilt for lenge siden, men ennå ikke kommet i gang.

Gjort både vedtak og bevilget penger

Fylkespolitiker Brechan som også sitter i utvalg  for veg i fylket bekrefter dette.

– Det handler nå mer om en presisering, det er jo fattet vedtak for lenge siden innleder Brechan, nå handler det mer om rytmikken. Vanligvis skal det jo lages nye reguleringsplaner med grunnavståelser fra eierne langs veien og følge en komplisert og lang prosess, men her prøver vi å få dette betraktelig forenkla slik meningen med prosjektet forenklet gang og sykkelvei innebærer.

– Nå sier Hitra kommune at de har slik tro på at grunneierne på strekningen ikke vil gi noen problemer med grunnavståelser, derfor trenger vi ingen reguleringsplan som ordfører og teknisk sjef bekrefter. Da kan vi i fylkeskommunen bare sette i gang straks vi får bekreftelse at grunneierne samtykker i dette og vi skal være klare for å sette spaden i jorda, forteller Brechan som nå håper dette endelig skal komme i gang.

Det er ei strekning på omtrent 2,2 kilometer fra nedkjøringen til det gamle fergeleiet på Sandstad og fram til Bunnpris på Sandstad som allerede har fått godkjenning som et prøveprosjekt på hvordan en forenkla gang- og sykkelveie kan bygges. Det vil også være aktuelt å ta med noen meter bort til Hitra camping når man først er i gang.

Dette boligprosjektet til Trønderboliger med 58 leiligheter får ikke komme igang før en gang og sykkelvei er bygget.

Fylkeskommunen har gjort vedtak for lenge siden på at dette prosjektet sammen med et prosjekt i Melhus kunne testes ut på denne måten. Begge disse har fått en bevilgning på 7 millioner hver. Nå har fylkeskommunen valgt å gå videre med Hitra først, og ikke vente på den andre kommunen som ikke har alt klart ennå.

I tillegg var det en forutsetning med deltakelse med en større egenandel fra utbyggerkommunene, og på Hitra har Trønderboliger som fikk stoppet sitt byggeprosjekt på 58 leiligheter på strekningen på grunn av manglende gang- og sykkelvei sagt seg villig til å legge en anseelig andel i potten. Det har vært god dialog med entreprenøren for å finne en god løsning påpeker Haugen.

Skal gi erfaringer for nye prosjekt framover

Arnfinn Brechan er opptatt av at dette er to prosjekt som skal politikerne og vegmyndigheter erfaring om hvordan forenkla utbygging kan medføre til rimeligere veger og raskere utbygging.

-Vi vil bringe med oss erfaringer med forenkla utbygging slik at vi kan få til flere meter veg enn tidligere påpeker han, samt at vi bør få en raskere gjennomføring fra vedtak til ferdigstillelse.

Torebn Jensen (tv) og Arnfinn Brechan (th) lover at veien nå skal bli bygd.

Ordfører Haugen oppsummerer dagens møte med fylket slik.

-Vi skal sørge for å få med oss grunneierne langs strekningen med å avgi grunn omtrent fem meter ut fra hovedveien  slik at fylket får alle tillatelser fra dem. Deretter skal fylkeskommunen lage en forenkla beskrivelse av byggingen der vi går bort litt fra den rigide vegnormalen, og heller lager en beskrivelse der entreprenørene inviteres til å finne de gode løsningen på hvordan arbeidet skal gjøres. Kommunen stiller også med overskuddsmasse som kan benyttes og med frie grunnavståelser kan vi få til dette i løpet av 2019, ser ordfører Ole Haugen for seg.

Det sitter også en utbygger av sårt ettertrengte boliger på Sandstadsiden som ikke har kommet igang med byggestart fordi gang og sykkelvei mangler. Det er et krav om at det skal på plass før nye boligprosjekt kan startes opp, slik at dette vil komme mange til gode langs denne strekningen.

Skal avklare med grunneierne før jul – bygestart etter påske

Samarbeidspartnerne Hitra kommune og fylkeskommunen har satt opp en framdriftsplan der kommunen skal hente inn godkjennelser fra berørte grunneiere, så da må ordføreren gå fra dør til dør og få dette avklart, samt at fylkeskommunen skal utarbeide den ferdige tilbudskonkurransen.

Straks alle grunnavståelser foreligger kan arbeidet sette ut på anbud, og byggestart skje etter påske neste år. Da bør prosjektet være klart til etter sommeren i 2019 mener alle de tre rundt ordførerens bord er en realistisk plan,

Skal danne grunnlag for flere utbygginger

– Det er jo slik at vi håper dette skal danne en plan for hvordan vi kan få til litt enklere prosjekt utenfor storbyene sier Brechan. Det er veldig komplisert blitt med prosjektering, reguleringsplaner, innsigelser og anbudsdokumenter og vegnormaler som skal følges. Klarer vi med denne måten å vise at det kan gjøres enklere, rimeligere og godt nok vil det gi rom for flere slike utbygginger i åra framover tror jeg sier Brechan, som nå håper alle gode krefter er med på å få dette prosjektet gjennomført og at det blir vellykket.

Straks gang- og sykkelveien er ferdigstilt utløser dette også tillatelsen for at flere utbygginger av boliger på innsiden av Hitra kan komme i gang. Fram til nå har det i realiteten vært full byggestopp for flere av disse.

Annonser

Les også