Må klare seg uten førerkortet de neste månedene

Publisert: 28. januar 2019 15:59.

Del på sosiale medier:

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En ung mann fra øyregionen i slutten av tjueåra må finne seg i bruke andre transportmidler enn bil de nærmeste månedene. Etter å ha kjørt i 89 km/t i 50-sonen før jul mente retten at dette kvalifiserte til førerkortbeslag, en større bot og betinget fengsel.

Annonser

Det var etter en gjennomsnittsmåling forbi Sistranda skole mannen i slutten av 20-åra ble målt til 89 km/timen. Hendelsen skjedde på ettermiddagen søndag 2. desember. Den mannlige føreren har avgitt en uforbeholden tilståelse og det er første gang han straffes i form av bot eller domfellelse for en slik overtredelse.

– Retten legger i skjerpende retning vekt på at hastighetsoverskridelsen fant sted i tettbygd strøk og på en til vanlig sterkt trafikkert strekning. Fartsovertredelsen er å regne som grov heter det i rettspapirene.

Retten legger til grunn at hastigheten i dette tilfellet har vært for høy til at saken kan avgjøres kun med bot. Retten legger til grunn at hastigheter på mellom 86 til 91 km/t i 50-soner som regel bør sanksjoneres med en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til fengsel i 15 dager som gjøres betinget i med en prøvetid på to år. Det ble videre forslått en bot på kr 12 000, subsidiært fengsel i 22 dager. Retten sa seg enige i dette i den endelige dommen.

Les her: Mistet førerkortet i 50-sonen

Retten legger til grunn at straffen uten siktedes tilståelse ville ha vært en betinget fengselsstraff på 18 dager, samt en bot på kr 13.500.

Sjåføren fradømmes i tillegg retten til å føre motorvogn for en periode på åtte måneder fra den dagen han fikk førerkortet beslaglagt.  Gjenerverv av føreretten forutsetter delvis ny førerprøve heter det i domsslutningen.

Domfelte godtok dommen på stedet

Annonser

Les også