Den unge sjåføren fra Hitra ble stanset etter en fartskontroll ved Neverlia.

Tidligere fartsoverskridelser medførte ekstra straff

Må klare seg uten førerkortet etter råkjøring ved Neverlia

Publisert: 22. juli 2019 10:38.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Bare en måned etter at den unge mannen ble tatt for råkjøring over Hitra måtte han stå til rette for dette i Fosen Tingrett. Med en fartsoverskridelse på 54 km/t over tillatt hastighet må mannen i begynnelsen av 20-åra klare seg uten førerkort ei stund framover

Annonser

Råkjørte ved Neverlia

Det var mandag kveld den 17. juni den unge mannen som har hatt førerkort i tre år ble logget inn med en fart 134 km/t i 80-sonen ved Neverlia. En måned seinere måtte han møte i Fosen Tingrett der påtalemyndighetene hadde lagt ned påstand om samfunnsstraff i 30 timer og tap av førerretten i 13 måneder. I tillegg mente de at sjåføren må avlegge full ny førerprøve før han kan få tilbake førerkortet.

I hastigheter opp mot 135 km/t anvendes det samfunnsstraff i følge vanlig praksis, og tiltalte hadde gitt en uforbeholden tilståelse som innebar at han fikk redusert straffen fra 34 timer til 30 timer samfunnsstraff.

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at tapstiden isolert sett i denne saken er 10 måneder. Siktede har imidlertid to aktive prikker i sitt førerkort i tilknytning til en tidligere fartsovertredelse. Det følger av tapsforskriften at tapstiden skal forlenges med tre måneder for til og med fire prikker, og med fem måneder for til og med 7 prikker. Det vil si en total tapstid på 13 måneder i denne saken, konkluderer retten i sin dom.

Avhengig av førerkortet

Siktede har forklart at han var avhengig av førerkort for å kjøre varer i forbindelse med ulike jobber han hadde. Forsvareren mente også at tap av førerkortet ikke trengte å være lenger enn den perioden det har vært beslaglagt siden han ble tatt, samt at tidligere prikker ikke talte mot nedsettelse av tapstiden. Advokaten mente også tiltalte hadde de nødvendige kjøreferdigheter slik at det ikke var behov for å ta full ny førerprøve, og uansett at det måtte være tilstrekkelig med bare praktisk ny prøve om retten fastsatte dommen med ny førerprøve.

– Retten kan ikke se at hans i underkant av tre år lange kjøreerfaring tilsier at han stiller seg i en særegen posisjon som sjåfør i forhold til andre. Siktede har tvert imot i løpet av sin korte tid som sjåfør pådratt seg to aktive prikker for samme type overtredelse. Retten har etter dette kommet til at det ikke kan anses uforholdsmessig i dette tilfellet at det for gjenerverv kreves at siktede avlegger full ny førerprøve, skriver de i sin dom.

Les også