Må sone etter 131 km/t gjennom Fenestunnelen

Publisert: 3. september 2018 14:04. Sist oppdatert: 3. september 2018 19:05

Del på sosiale medier:

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En mann i 40-åra, opprinnelig fra øyregionen ble fradømt førerkortet og må ta sin samfunnsstraff etter å ha passert gjennom Fenestunnelen i Snillfjord i en registrert fart på 131 km/t.

Annonser

Idømt samfunnsstraff og førekortbeslag

Mannen som nå er bosatt i Trondheim ble klokket inn til med en hastighet på 51 km over fartsgrensa på 80 km/t. I retten ble han nylig dømt til samfunnsstraff i 36 timer. Siktelsen kvalifiserer i utgangspunktet til ubetinget fengselsstraff i 18-24 dager, men med bakgrunn i at sjåføren kom med en uforbeholden tilståelse har retten gitt en reduksjon i straffen. Han ble derfor dømt til samfunnsstraff i 36 timer som skal gjennomføres i løpet av 90 dager.

Påtalemyndigheten la også ned en påstand om at førerkortet skulle bli inndratt for en periode på 8 måneder. Retten mente at tapstiden burde vært noe høyere i og med at siktede ble målt inne i en tunnel, men har under tvil kommet til at påstanden om 8 måneders inndragelse er passende.

Siktede forklarte i retten at han trenger førerkortet i forbindelse med jobben, og risikerer å bli oppsagt dersom han taper førerretten for en lengre periode enn 6 måneder. Retten legger til grunn at det ikke innrømmes noen ekstra fradrag i tapstiden for yrkessjåfører fastsetter inndragelsen av førerkortet for 8 måneder som påstanden lyder på. I tillegg må det avlegges ny praktisk førerprøve før den siktede kan få tilbake førerkortet.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen på stedet.

Annonser

Les også