Det var ved dette huset i Barmfjorden basketaket mellom de to mennene utspilte seg i følge retten.

Uenige om hva som egentlig har skjedd

Må sone i fengsel etter voldshendelse i fjor

Publisert: 26. november 2019 17:57.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En mann i midten av tredveårene måtte møte i Fosen Tingrett nylig tiltalt for kroppsskade og tilfeller av vold og overtredelse av ilagt besøksforbud. Den alvorligste hendelsen gjelder tiltalen om knivstikking mot en annen mann, noe tiltalte ikke ville innrømme, men mente måtte være selvpåført. Retten mente noe annet.

Annonser

Bevæpnet politi rykket ut

En litauisk mann i midten av tredveårene, bosatt på Hitra, måtte nylig møte i Fosen Tingrett med flere alvorlige tiltalepunkt mot seg. Blant annet må han stå til rette for en knivstikkingsepisode i Barmfjorden i fjor der politiet satte inn store ressurser etter at de rykket ut med bevæpnede styrker for å finne den mistenkte mannen.

Hovedtiltalen er saken med knivstikking av en annen litauisk mann i brystet og låret etter en episode i Barmfjorden i fjor sommer. Den fornærmede mannen ble hentet med Sea King etter å ha «rømt» unna med bil til Frøya. Politiet satte inn store ressurser for å finne den tiltalte mannen, som i løpet av dagen dette skjedde ble anholdt og satt i arresten.

Mente han handlet i selvforsvar

Den tiltalte mannen innrømmet ikke skyld for den alvorligste tiltalen på knivstikking da han møtte i tingretten. Det ble ført flere vitner under rettsaken og tiltaltes forsvarer ba om full frifinnelse for dette punktet, men tiltalte innrømmet skyld for vold mot sin ekskone.

I retten kom det frem at bakgrunnen for hendelsen var at den tiltalte mannen hadde blitt oppringt av sin sønn som hadde bedt han komme, da det stod en fremmed mann utenfor døra og ville inn til guttens mor, tiltaltes ekskone. Tidligere på natten hadde kvinnen våknet av at denne mannen hadde banket hardt på døra og ropt og skreket og ville inn. Kvinnen har forklart at hun hadde et forhold som var litt av og på med denne mannen. Den aktuelle morgenen virket mannen svært beruset da han kom og hun ikke ville slippe han inn, da hun hadde sine to barn som var felles med tiltalte inne i huset.

Kvinnen ble i følge domspapirene stående lenge utenfor huset og diskutere med mannen som hadde kommet, mens et av barna hadde ringt faren for å fortelle at det stod en fremmed mann utenfor døren og som prøvde å komme seg inn. Tiltalte hadde da kjørt fra sin bopel et annet sted på Hitra. Da han ankom bopelen til kvinnen ble han i følge tiltalte angrepet av den fornærmede mannen som også hadde løpt etter han. Tiltalte hadde etter dette kjørt et stykke unna og ventet til den fornærmede mannen hadde kjørt fra stedet før han dro tilbake.

I ulike vitneavhør har det kommet fram forskjellige versjoner om hva som skjedde under basketaket, og vitner har endret forklaring underveis. Retten finner likevel å legge til grunn den første forklaringen der det kom fram at tiltalte hadde stukket den fornærmede mannen med en kniv og fjernet kniven i ettertid. Vitneavhør viser også at tiltalte hadde andre klær på seg da han ble anholdt, enn hva han hadde på seg under basketaket, og at det hadde vært god tid til å skifte og fjerne tøy som var tilsølt av blod fra fornæmede.

Med bakgrunn i bevisførslen som ble ført finner retten det bevist utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte den fornæmede mannen skadene gjennom tre knivstikk, et i brysthulen og to i låret. Det er etter rettens vurdering ingen tvil om at handlingen, knivstikkingen, er utført med vitende og vilje. Det er etter rettens vurdering heller ingen tvil om at tiltalte ble utsatt for et rettsstridig angrep og at det forelå en nødvergesituasjon. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for at handlingen skal anses lovlig. Retten legger til grunn at tiltalte hadde alternativer til eget forsvar, og i alle fall etter det første slaget. Etter rettens vurdering kunne tiltalte ha trukket seg unna og søkt tilflukt i bilen. Uansett anser retten at tre stikk med kniv mot fornærmede i denne situasjonen er en klar overskridelse av grensene for nødverge. Tiltalte blir derfor å dømmes i henhold til tiltalen for dette punktet, heter det i domsslutningen.

Tiltalte dømmes også for kroppskrenkelse mot sin tidligere ektefelle ved en tidligere anledning, etter at han tok tak i henne og ristet henne. Bakgrunnen for denne hendelsen skyldes at de var oppe i et opprivende brudd. Retten finner det med bakgrunn i forklaringer bevist at tiltalte tok tak i den fornæmede kvinnen i hasslregionen og at han holdt henne fast med makt. Dette ble gjort med vitende og vilje og han dømmes derfor for kroppskrenkelse i samsvar med tiltalepunktet på dette.

Tiltalte erkjente også delvis straffeskyld for tiltalen om overtredelse av besøksforbudet han var pålagt. Han hadde prøvd og ta kontakt med den fornæmede kvinnen ved flere anledninger og retten mente det ble bevist at dette ble gjort med forsett. Han ble også dømt for dette.

Må sone i fengsel og betale erstatning

Den tiltalte mannen ble dømt til seks måneder fengsel, der fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år. To av månedene må derfor sones i fengsel.

I tillegg dømmes tiltalte til å betale en oppreisingserstatning til den fornæmede mannen på kroner 15.000. Han ilegges også to tusen kroner i saksomkostninger i forbindelse med saken.

Les også