Fartøyet BBC Bergen ankom HitraKysthavn mandag ettermiddag med den første lasten av vindmøller til den forestående utbyggingen på Eldsfjellet. Foto: Raymond Lervik

Mandag kveld kom de første vindmøllene

Publisert: 8. april 2019 23:21.

Del på sosiale medier:

 • 84
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Mens diskusjonene gikk høyt på Frøya mandag ettermiddag om det vil bli noen vindkraftutbygging eller ei, gled fraktefartøyet BBC Bergen rolig inn til kai ved Jøsnøya og Hitra Kysthavn med den første lasten av vindmøller som skal bygges ferdig på Eldsfjellet i sommer.
- Dette er den første av i alt åtte skipslaster der den siste kommer 25. mai til Hitra, forteller kommunikasjonsansvarlig for Statkrafts utbyggingsprosjekt, Geir Fuglseth mandag kveld

Annonser

Det første skipet av totalt åtte anløp med vindkraftdeler ankom mandag ettermiddag til Hitra. Det var lite eller ingen oppmerksomhet omkring den spesielle lasten som kom til havn, og fram til 25. mai vil det totalt komme åtte skipsanløp med alt materiell som trengs for å få opp de 26 vindmøllene i Hitra Vind 2, forteller Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind.

– Første transport opp til Eldsfjellet er planlagt til tirsdag 23. april. Det legges opp til transporter fem dager i uken fra mandag til fredag med siste transport 31. mai. Det vil ikke være transporter på dager som 1. og 17. mai, opplyser Fuglseth i Statkraft.

Denne uka inviterer utbyggerne til informasjonsmøte på Hjorten Hotell onsdag kveld der de vil informere nærmere om spesialtransportene som skal settes i gang og hvordan dette vil påvirke for andre trafikanter i den aktuelle perioden.

– Transportene går fra havnen på Jøsnøya, på FV 714 gjennom Fillan og fra Volden mot Straum på fv 713 opp til vindparken. Det vil være to politibiler i front med tillegg av vanlige følgebiler foran og bak, forteller Geir Fuglseth.

Politibilene skal varsle om at transport kommer og at trafikanter må kjøre til siden. Det vil heller ikke være mulig å passere kolonnen bakfra i følge transportplanen. Onsdag vil også politiet være til stede under informasjonsmøtet, der det også vil være mulig å stille spørsmål.

Det blir totalt 234 transporter av turbindeler, 208 med eskortert spesialtransport. De vil av hensyn til øvrig trafikk og spesielt laksetransporten gå om natten med oppstart kl 01, 03 og 05, opplyser Fuglseth hos Statkraft som sier de vil legge opp informasjonen slik at det vil være mulig å abonnere på en SMS tjeneste. Her vil du få en SMS om dagens transporter, tidspunkter og hva som fraktes og eventuelle avvik fra planen

Hitra2 vindpark med klargjorte fundamenter for de nye 26 vindmøllene.
Foto: Ole Martin Wold

I utbyggingsområdet for Hitra Vind 2, som kommer i tillegg til de vindmøllene som står der i dag, er det bygd totalt 18 km med internveier og 26 nye fundamenter der vindmøllene vil bli montert en etter en.

Mange og tunge transporter

Vindmøllene består av åtte store komponenter som vil transporteres med egne transporter opp til Eldsfjellet for så å bli montert sammen der. Selve vindmølletårnet som er på 87 meter, er delt i tre tårnfundamenter, ett turbinhus (nacelle) som settes på toppen av tårnet og en hub som er navet der innfestingen av de tre vingebladene på hver vindmølle skal festes. Turbinhuset som er den tyngste tingen, er på over 200 tonn og den lengste vingetransporten er på over 61 meter.

Det vil kjøre to politibiler foran og en bak transporten når de skal fraktes fra Sandstad, via Fillan og Volden, før de ankommer toppen av Eldsfjellet for lossing der

Kort om Hitra 2 vindpark

 • Produksjon (GWh) 290
 • Installert effekt (MW) 93,6
 • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
 • Byggestart 2018
 • Turbinmontasje 2019
 • Idriftsettelse 2019
 • Vindturbiner 26
 • Høyde tårn: 87 m
 • Diameter vinger: 117 m

Hitra 2 skal stå helt ferdig innen utgangen av dette året.

Annonser

Les også