Det var en spent ordfører som ventet besøk fra regionledelsen i Marine Harvest på tirsdag. Nå ser det ut som byggestart av ny laksefabrikk settes ut i tid - nok en gang. Ordføreren velger fortsatt å være betinget optimist, det er ikke snakk om det kommer,men når det kommer sier han etter dagens møte.

Ledelsen i møter med både ansatte og ordfører i dag

Marine Harvest utsetter byggingen av laksefabrikk nok en gang

Publisert: 6. november 2018 16:23. Sist oppdatert: 6. november 2018 16:23

Del på sosiale medier:

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Marine Harvest har frist for byggestart til 15. november, etter å ha fått utsettelse en gang tidligere. I dag har den nytilsatte regiondirektøren Asgeir Hasund vært på Hitrabesøk og orientert både ansatte ved fabrikken på Ulvan og ordfører Ole Haugen i Hitra kommune at det ikke blir noen byggestart med det første.
Dermed ser det ut som det kan ta ei lang tid før flere av de planlagte industrietableringene på Jøsnøya kan komme i gang.

Annonser

Første aktør som kjøpte tomt i 2013

Marine Harvest var den første aktøren som kjøpte tomt på Hitra industripark på Jøsnøya, allerede i mai 2013, og de overtok den ferdig tilrettelagte tomta 15. november 2015. I kontrakten het det at oppstart for bygging skulle skje seinest to år etter overtakelsen, og gjennomføre byggingen i rimelig tid deretter.

I 2017 besluttet Marine Harvest å utsette beslutningen om byggestart av nytt slakteri til tredje kvartal i år. De søkte dermed om utsettelse og fikk dette innvilget fram til 15. november i år.

Bakgrunnen for utsettelsen i 2017 var blant annet et ønske fra selskapets side om å investere i å redusere utfordringen med lakselus. Dette gjennom å produsere større smolt slik at laksen skulle stå kortere tid i sjøen før slakting. Dette ble gjort ved å investere flere hundre millioner i økt kapasitet på settefiskanlegget i Nordheim på Tustna.

– Lykkes vi i vår strategi på dette området så vil produksjonsvolumet i Region Midt øke og grunnlaget for etablering av ny fabrikk på Jøsnøya vil bli bedre, het det i selskapets egen begrunnelse for utsettelsen i fjor.

Nok et varsel om utsettelse i dag

Ansatte ved Marine Harvest fabrikk på Ulvan ble i dag orientert fra regionledelsen om at selskapets planer for byggestart nok en gang er satt på vent.

Det har ikke kommet fram noen klare meldinger om når og hvordan Marine Harvest vil satse på en videre utbygging på Jøsnøya i dagens orientering med ansatte.

Flere av de ansatte ved fabrikken på Ulvan uttrykker at de skulle ønsket seg noe mer konkret i dag. Den andre store lakseaktøren på Hitra, Lerøy Midt har tatt i bruk sin nye laksefabrikk på nabotomta i Industriparken tidligere i sommer og to andre aktører som også har kjøpt tomt, satte sine byggeplaner, kasseprodusentene Bewi og Sunde, satte sine byggeplaner på vent like etter at Marine Harvest utsatte sin byggestart.

Orienterte ordføreren etterpå i dag.

Tidligere i år har lakseslakteriet på Ulvan fått utvidet tillatelsene sine for produksjon fra sytti tusen tonn til hundre tusen tonn laks, noe som flere tolket som et varsel om utsettelse av ny fabrikk. Det er også kjent at Marine Harvest vil utvide sin fabrikk på Eggesbønes på Sunmøre.

Regiondirektør Asgeir Hasund i Marine Harvest region Midt gikk i møte med ordfører Ole Haugen i kommunen etter møtet med egne ansatte i dag.

Ordfører Haugen bekrefter etter møtet  at det er varslet en ny søknad om utsatt byggefrist.

– Jeg svarte at dette er en søknad som må forelegges formannskapet og deretter kommunestyret. Sistnevnte har neste møte den 22. november, og et offisielt  svar på den bebudede søknad fra kommunen vil foreligge deretter sier Haugen i en kommentar rett etter at møtet er avviklet.

Haugen vil for sin egen del ikke forskottere konklusjonen og vedtak i kommunestyret. Men hans umiddelbare reaksjon er.

Ser ingen dramatikk i dette

– Jeg ser ingen stor dramatikk i det som nå er kjent. Vi hadde selvsagt håpet at det framkom en positiv investeringsbeslutning i dag, men jeg opplever dagens møte som at det ikke handler om det skal bygges, men om når.

I følge Haugen framkom det også at man trenger litt lenger tid på å avklare kapasitet og konsept for utbyggingen, blant annet relatert til at man de siste år har hatt en utflating av produksjonen i sjøanleggene og endrede rammevilkår

-Representantene for Marine Harvest var optimistiske på at produksjonen vil øke i årene framover, og derav vil det også bli behov for ny og forbedret slaktekapasitet. En investeringsbeslutning forventes å bli fattet neste år, og jeg har tillit til at den da blir positiv, sier Haugen om dagens orientering fra Marine Harvest.

Ordføreren legger for øvrig vekt på at Marine Harvest er stabilt til stede med sin slakterivirksomhet på Ulvan, i dag med ca 120 fast ansatte pluss ca 60 midlertidig ansatte når produksjonen er på topp med 2 skift.

-Jeg setter også pris på at de åpent forteller oss at det er her på Hitra og Ulvan man finner det beste miljøet og de beste resultatene for slik virksomhet i konsernet Marine Harvest. Dette igjen blir begrunnet med dyktige og godt motiverte medarbeidere, noe vi vet er nokså avgjørende for utvikling av all næringsvirksomhet, sier Haugen som fortsatt har forventninger om atg slakteriet kommer.

Marine Harvest ga i dag ros til Hitra kommune for offensiv og framtidsrettet tilrettelegging og de setter stor pris på den positive dialogen de har med kommunen, forteller ordføreren.

-Oppsummert fra min side så bekrefter dagens møte at Marine Harvest opprettholder og vil videreutvikle arbeidsplassene på Hitra, konstanterer Haugen som bekrefter at tomta både er kjøpt og betalt.

Tomta på Jøsnøya har de til hensikt å bygge nytt slakteri på, så ordfører Haugen legger derfor stor vekt på at det er all grunn til å være optimist fortsatt, det er ikke snakk om det skal bygges, men mer et spørsmål om når det skal bygges slik ordfører Ole Haugen uttrykker det.

Annonser

Les også