Fosen Tingrett behandlet en begjæring om fortsatt inndragelse av førerkortet til øyværingen

Retten liter mer på politiet en bilisten som nektet inndraging

Mente han ble stanset i 80-sonen, og ikke 60, da han ble fratatt førerkortet

Publisert: 13. september 2019 7:14.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Mannen i slutten av 30-årene motsatte seg at politiet inndro førerkortet hans lenger etter at han ble stanset med 102 km/t i 60-sonen gjennom Barmfjorden i påska. Han mente at han kjørte og ble stanset i 80-sona og dermed ikke skulle miste førerkortet. Retten mente noe annet, og førerkortet inndras inntil endelig rettsavgjørelse skal avgjøre den endelige dommen.

Annonser

Siste dag i påska

Det var under en av politiets mange kontroller i april den utenlandske mannen, bosatt på Frøya ble stanset i Barmfjorden. Påtalemyndigheten har bedt om rettens kjennelse for fortsatt midlertidig tilbakekall av føreretten og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort. Nylig behandlet Fosen tingrett saken inntil endelig dom skal foreta straffeutmålingen.

– Siktede har ikke erkjent straffeskyld. Han har gjort gjeldende at politiet ikke har bevis for at han har kjørt i 102 km/t i 60-sonen som angitt i tiltalen. Han viser til at han ble stoppet av politiet i 80-sonen, og ikke 60-sonen, og stiller spørsmål ved dette, skriver retten i sin redegjørelse.

Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til politiets anmeldelse og logg for stasjonær trafikkontroll. Det fremgår der at laseren ble satt opp på et konkret angitt sted i 60-sonen i Barmfjorden og at politiet har fulgt alle kontrollrutiner for bruk av laseren,
både før og etter trafikkontrollen, sier de i retten. Det fremgår videre at det ikke var andre biler i nærheten da målingen fant sted, og at det ble brukt kikkert for å verifisere bilens registreringsnummer påpeker retten.

Endelig dom i løpet av oktober

Hovedforhandling i straffesaken er berammet i Fosen tingrett i midten av oktober og de forventer at dom Retten legger til grunn at dom forventes innen utgangen av oktober. Siktedes førerett ble midlertidig tilbakekalt etter at han ble stanset i kontrollen i april. Retten tok derfor påtalemyndighetens begjæring om midlertidig tilbakekall av føreretten og om fortsatt beslag av siktedes førerkort til følge, men ikke for lenger tid enn 01.11.2019 uten ny kjennelse, heter det i domsavsigelsen.

Siktede vedtok dommen på stedet.

Annonser

Les også