Louis André Akseth ble 71 år gammel. Foto: Familien

Minneord over Louis André Akseth

Publisert: 8. januar 2019 10:08. Sist oppdatert: 9. januar 2019 7:44

Del på sosiale medier:

  • 175
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det var med stor sorg vi mottok melding om at tidligere varaordfører og skoleleder Louis André Akseth var gått bort. Louis døde nyttårsaften, 71 år gammel.

Annonser

Louis vokste opp på Akset på Fjellværsøya, sønn av Petra og Olaus Akset, som nest eldst i en søskenflokk på 4. Etter fullført folkeskole tok han lærerutdanning.

Lærer i Hitra kommune i 35 år

Hitra kommune har vært så heldig å ha Louis ansatt som lærer i vår kommune etter at han flyttet hjem sommeren 1977. Han var ansatt ved Fjellværøy skole som lærer, og ved Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole (senere Fillan skole) som inspektør fram til han gikk av med pensjon 2012.

Louis var en svært engasjert lærer. Vi kan nevne at han, som lærer på ungdomstrinnet på Fjellværøy skole, tok initiativ til et valgfag som ble kalt motor valgfag. Louis tok med verktøy hjemmefra og startet valgfaget i kjelleren på skolen. Etter hvert ble det realisert egne lokaler for valgfaget i egen garasje på skolen.

Louis var svært engasjert i trafikksikkerhetsarbeid. Sammen med Kjell O. Jøssund og Ole Chr. Jensen var han med på å etablere Hitra mopedskole på slutten av 80-tallet. De tre engasjerte lærerne tok videreutdanning som trafikkskolelærere for mopedopplæring. Mopedskolen ble bygd opp med både mopeder og tilhørende utstyr. Skolen fikk også sertifisering for å gjennomføre trafikkalt grunnkurs, og kunne dermed gi et unikt tilbud om trafikkopplæring til ungdommene på Hitra. Engasjementet i trafikksikkerhet brakte han inn i Norges Automobilforbund (NAF) der han hadde tillitsverv både lokalt og regionalt.

Samfunnsengasjert politiker

Louis var samfunnsengasjert i hele sitt liv. Engasjementet førte han inn i politikken. Han var både medlem og leder i skolestyret (nå oppvekstkomiteen) i kommunen. Han satt en periode i Hitra kommunestyre fra 1988 – 1991 som representant for Senterpartiet. Han ble da valgt som varaordfører og var fast medlem i Hitra formannskap.
Han beskrev selv denne perioden som en handlekraftig periode i politikken på Hitra. Arbeidet med fastlandsforbindelsen stod sentralt, og sammen med ordfører Egil Hestnes ble det mange møter, med blant annet delegasjoner til Oslo, for å bringe prosjektet i havn. Engasjementet førte til realiseringen av fastlandssambandet med forbindelsen til Fjellværsøya i 1992, Hitratunnelen i 1994 og Frøyatunnelen i 2000.

Et særlig stort engasjement for barn og unge

Louis var spesielt engasjert i arbeid med barn og unge. Særlig er han kjent for arbeidet med å bidra til å utvikle håndballsporten på Hitra. Han har vært både trener og dommer i håndball. Fjellværøy idrettslags håndballag var kjent for å være vanskelige å møte av lag både i øyregionen og i handballkretsen. Louis er nok en av våre sambygdinger som har tilbrakt flest timer i en idrettshall.

I tillegg har skytterlaget stått Louis nært. Har var aktiv skytter for Fjellværøy skytterlag, og har vært med på å bygge opp skytteranlegget i Aksetdalen, ikke langt unna heimen på Akset. Louis var i mange år leder for skytterlaget.
Ungdomslaget på Fjellværsøya har også nytt godt av Louis sitt engasjement. Her har han vært en av de trofaste ildsjelene i laget, og var leder der fram til det siste.

Hitra kommune er svært takknemlig for Louis André Aksets arbeid og engasjement for Hitra kommune og vil med ærbødighet lyse fred over hans minne.

Ole L. Haugen
Ordfører

 

Annonser

Les også