Det er dette huset som nå skal selges fra kommunen. Stabburet som står like ved tilhører tidligere eier og skal fjernes før et salg

Nå kan du sikre deg en sjønær bolig kommunen selger

Publisert: 28. desember 2018 9:34.

Del på sosiale medier:

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Kommunen har bestemt seg for å selge dette huset på Hestvika i stedet for å ta vare på det som et kulturminne. Det har formannskapet nylig bestemt. Her kan du sikre deg et sjønært hus med full "kontroll" over Børøysundet.

Annonser

Denne eiendommen ble for en del år siden kjøpt opp av kommunen da det var snakk om å bygge ut næringsareal på Børøya, og det var tro på at området ville bli kraftig utbygd for slik virksomhet. Siden den gangen har Jøsnøya blitt utbygd og mye av ny næringsvirksomhet vil bli etablert der. Noen ny fergeforbindelse mellom Børøya og Fosen kan man heller ikke regne med som noe framtidig scenario, så derfor måtte formannskapet vurdere hva kommunen skulle gjøre med det dårlig vedlikeholdte huset.

Rådmannen hadde i sin innstilling foreslått at huset kunne vurderes som kulturminne i forbindelse med den fremtidige kulturminneplanen, noe også Kystmuseet hadde vist sin positive interesse for. Et annet alternativ var å la huset fungere som øvingslokale for politiet som ønsket et hus som treningslokale. Formannskapet ville det derimot annerledes da de hadde saken til behandling nylig.

Formannskapet mente det ikke var noen god ide å la dette fortsette i kommunal eie, og så ikke behovet for at det skulle være noen kommunal oppgave å sikre nok et gammelt hus. Derimot mente de at dette kunne være attraktivt som boenhet for de som ville ligge sjønært og sentralt til i Hestvika. De besluttet derfor at rådmannen sørger for at boligen legges ut for fritt salg til høystbydende.

Annonser

Les også