Prøver å åpne nyveien utenfor Krokstadøra ett år før tida

Nå starter bygginga av Ålitunnelen

Publisert: 14. juni 2018 11:01. Sist oppdatert: 6. juli 2018 20:52

Del på sosiale medier:

  • 344
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

I dag starter entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad tunnledrivinga av Ålitunnelen i Snillfjord. - Vi regner med å bruke fire uker på å få gjennomslag på den omtrent 80 meter lange tunnelen sier Bjørnar Bollestad hos entreprenøren til avisa Hitra 24.

Annonser

Bildetekst: Oddveig Kipperberg som er seksjonleder Veg i Trøndelag fylkeskommune var på befaring ved alle veiprosjektene på den nye Lakseveien nylig. Hun er godt tilfreds med framdriften i prosjektet. I bakgrunnen ser vi tunnelinnslaget på den ene sida overfor Krokstadøra der de starter tunneldrifta i dag.

Borer og sprenger fra begge sider

– Tunnelriggen er nå kommet på plass og arbeidet med tunneldrivinga er klar sier Bjørnar Bollestad hos entreprenøren Bertelsen & Garpestad til Hitra24 onsdag ettermiddag. – Vi har sikret påhuggsflatene på begge sider av tunnelen og starter boring og sprenging gjennom den ca 80 meter lange tunnelen fra begge sider.

Sprenginga vil foregå mellom klokka 07 og 23 mandag til lørdag, men ettersom sprengingen ikke påvirker trafikkbildet vil det ikke medføre noen ekstra påvirkning for biltrafikken forbi området.

Bygginga av Ålitunnelen inngår som en del av prosjektet med ny veg utenom Krokstadøra som består av denne tunnelen samt ny bru over Bergselva. Denne vil være på ca 150 meter og er også under bygging. Den nye avkjøringa til Krokstadøra er allerede ferdig og der skal det tilpasses med avtalte serviceareal ved krysset. Samlet veilengde på den nye veien vil bli på ca 3,7 km og gi en innkorting på vel 1,9 km. På dette arbeidet er det masseunderskudd og derfor tar entreprenenøren ut over 230 kubikkmeter steinmasser ved Melvatnet, forøvrig en strekning som egentlig er et såkalt mariginalprosjekt som man skal vurdere gjennomføringen av etter ferdigstillelse av hovedprosjektet. Nå tar man likegodt en del av dette innenfor prosjektet med vei utenfor Krokstadøra.

Her ser vi anleggsområdet der den nye Lakseveien overfor Krokstadøra begynner å forme seg.

Fire uker på gjennomslag

– Vi har beregnet at vi skal ha gjennomslag på tunnelen i løpet av fire uker. Vi kjører doble skift og vil ha full aktivitet på denne strekningen også, som vi har på de andre delprosjektene vi jibber med sier Bollestad hos entreprenøren. Vi borer og sprenger i dagfjell, så litt usikkerhet vil det være omkring status på fjellkvalitet og sikring av dette, men regner med dette skal gå like greit som resten av prosjektet vi er inne i.

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Hanne Loiuse Moe er veldig fornøyd med framdriften i bygginga av ny vei utenfor Krokstadøra. I bakgrunnen ser vi brupillarene for nybrua over Bergselva komme opp og tunnelinnslaget fra denne siden på Ålitunnelen der entreprenørens tarter boring og sprenging idag.

Vegvesenet imponert

Egersundfirmaet Bertelsen og Garpestad har anbudet på prosjektet med vei utenfor Krokstadøra som har en kostnadsramme på 378 milioner iflg Statens Vegvesen. Her skal det bygges to nye bruer, Bergelvbrua og Åøybrua, samt Ålitunnelen. Selskapet startet i desember 2017 med tilrigging og selve anleggsarbeidet startet opp i januar i år, med sprenging, massforflytning og fundamenteringsarbeid for bruene. I følge selskapet mobiliserer de maksimalt slik at strekningen kan ferdigstilles før jul i år.

– Vi håper entreprenøren klarer målsettingen sin sa prosjektleder Hanne Loiuse Moe i Statens Vegvesen da Hitra 24 var med på befaring rundt hele strekningen nå nylig. Det vil jo være fantastisk hvis de klarer dette nesten ett år før avtalt tid sier prosjektelederen som skryter av entreprenørselskapene som nå jobber med den siste delen av Lakseveien.

I følge entreprenørselskapet jobber de nå seks dager i uken med med rundt 30-40 anleggsarbeidere som jobber på spreng for å nå målsettingen om så tidlig ferdigstillelse. Totalt har de rundt 70 arbeidere med i prosjektet.

 

Les også