Ja, antakelig mer enn noen gang på mange, mange år.

– Nå trenger vi dugnad og hverandre

Publisert: 20. mars 2020 0:25.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Ordfører Ole Haugen har sammen med resten av oss hitterværinger opplevd en surrealistisk uke. På kort tid opplever alle og enhver en samfunnsomveltning og et ukjent fiendebilde som preger oss alle.
- Ta ansvar! For deg selv og for andre. Nå trenger vi å være medmennesker, og vi må opptre på den måten, oppfordrer hitraordføreren som som sammen med oss opplever en av de største utfordringene samfunnet har stått overfor i fredstid.

Vi må agere som at koronaviruset allerede har ankommet Hitra

Det usynlige viruset, og for noen den svært farlige fienden, er allerede mer spredd enn noen har oversikt over. Derfor må vi agere som at koronaviruset allerede har ankommet Hitra. Og dette er mer sannsynlig enn det motsatte. Vi må nok dermed innse at det handler om de mye omtalte mørketallene, og når det første tilfellet blir påvist og registrert. Slik er nok virkeligheten, en virkelighet vi alle må forholde oss til.

Kommunens medarbeidere gjør en fantastisk innsats. I en uforutsigbar, uoversiktlig virkelighet som ingen har erfaring fra. I denne stressede situasjon kan det bli gjort feil. Og noen vil sikkert oppleve at man ikke blir sett eller hørt. Men vit da at alle gjør sitt beste. Og husk at vi alle er «bare» mennesker. Også de kommunalt ansatte.

I den unntakstilstanden vi befinner oss i, så må jeg få rette en sterk appell til alle:

Ta ansvar! For deg selv og for andre. Nå trenger vi å være medmennesker, og vi må opptre på den måten. Det koster så lite. Og alle kan bidra med noe: Ei hjelpende hånd, et blikk, et smil, og gjerne noen støttende ord til hverandre.

Den barmhjertige samaritanen, den ydmyke og oppofrende lille damen, det store forbildet og nobelprisvinneren Mor Teresa, som døde i 1997, sa det slik: «Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen». Svært kloke ord, som er verdt å legge seg på minnet, og aller helst praktisere.

Vi må ha respekt for de krav og anmodninger som kommer fra både sentrale og lokale myndigheter. Dette er ikke tiden for at alle kan gjøre som en selv vil. Det er ikke tiden for å være seg selv nærmest. Og det er slett ikke tiden for spisse albuer og navlebeskuelse. Nå handler det om fellesskap, og om å ta et kollektivt ansvar.

Jeg er veldig glad for at vi har fått etablert et utmerket samarbeid med vår nærmeste nabo, Frøya kommune. Fordi, vi lever i et skjebnefellesskap og vårt dagligliv er sterkt preget av nødvendig ferdsel mellom kommunene. Selv om koronaviruset kan synes å la seg stoppe av noen menneskeskapte grenser og hindre, så har vi en del andre faktorer som også hører med i det totale utfordringsbildet. Og denne summen av virkelighet gir en faglig og skjønnsmessig vurdering, som så langt har medført at vi definerer Hitra og Frøya som ett og samme smittevernområde. La oss inderlig håpe at denne situasjonen er noe vi evner å opprettholde, gjennom felles og best mulig koordinert innsats.

Dette går over, men vi vet ikke når. Ingen vet det. Det som var sant i går, det er ikke sant i dag. Og ingen eier den hele og evigvarende sannhet i dette kaotiske bildet. Dermed må vi være overbærende og tålmodig. Og vi må for all del bevare både troen og håpet. Ja, vi må bevare optimismen: Det kommer en ny og normal hverdag igjen. I mellomtiden må vi «stå han av». Og det klarer vi.

Ta vare på deg selv, og hjelp hverandre. Jeg ønsker alle lykke til, og god helg!

20.mars 2020

Ordfører Ole

Les også