Endte i fengsel og uten førerkort etter promillekjøring

Nattlig kjøretur i fylla endte med utforkjøring

Publisert: 21. november 2018 17:50.

Del på sosiale medier:

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En ung øyværing tilstod kjøring med promille på 1,67 da hun møtte i Fosen Tingrett nylig. Den lange kjøreturen fra Frøya mot Fjellværøya endte i grøfta. Dette mente retten skulle straffes med ubetinget fengsel og bot i tillegg til at førerkortet ble inndratt.

Annonser

Ventet lenge på dom

Bakgrunnen for dommen er en utforkjøring for knapt et år siden, da den unge damen i begynnelsen av tjueårene endte i grøfta etter å ha kjørt helt fra Frøya og utover mot Fjellværsøya. Hendelsen skjedde midt på natta, men retten legger til grunn at siktede hadde 1,67 i promille under kjøringen, noe som regel straffes med ubetinget fengsel og bot.

– Retten legger i skjerpende retning vekt på at siktede har kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand fra Frøya til Knarrlagsundveien, en relativt lang strekning påpeker retten i sin dom. Retten legger videre til grunn i skjerpende retning at kjøringen førte til utforkjøring og materielle skader på bilen, heter det i domspapirene.

På grunn av saken hadde ligget hos politiet i et halvt år og at tiltalte kom med en uforbeholden tilståelse, betraktet retten dette som formildende i vurdering av dommen.

Fengsel, bot og førerkortløs

Påtalemyndigheten hadde foreslått at straffen skulle settes til fengsel i 21 dager, samt en bot på 27.000 kroner. Retten sa seg enig i dette forslaget og la dette til grunn da de skulle vurdere straffen.

Fosen Tingrett dømte den unge damen i samsvar med påtalemyndighetens forslag, samt at siktede ble fradømt førerretten for en periode på to år. Domfelte erklærte at hun vedtok dommen på stedet.

Annonser

Les også