Mente de hadde stanset feil bil

Nektet for å ha kjørt i 102 km/t i 60-sonen, etter å ha blitt stanset i 80-sonen

Publisert: 23. oktober 2019 12:10.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En utenlands mannlig bilist bosatt på Frøya benektet å ha kjørt for fort i 60-sonen og mente politiet ikke kunne dokumentere at det var han da han ble stanset i 80-sonen langt unna der de påstod han hadde kjørt for fort. Retten festet ikke lit til forklaringen til mannen i slutten av 30-åra når de avsa sin dom.

Mannen som nylig møtte i retten nektet all straffeskyld, og mente at politiet hverken kunne bevise at det var hans bil de hadde kontrollert eller at farten de målte var i 60-sonen gjennom Barmfjorden. Bilisten ble stanset like etter Dolmsundbrua på vei mot Frøyatunnelen, etter at politiet måtte ta opp «jakten» på bilisten etter at han ble målt til 102 km/t i en laserkontroll gjennom Barmfjorden der det er 60-sone.

– Tiltalte bestrider at han kjørte i 102 km/t. Han har anført at han skulle blitt stanset av politiet med en gang etter de målte han i Barmfjorden. Når han ble stoppet først etter Dolmsundbrua, kan man ikke vite at målingen av han ble gjort i 60-sonen eller at den ble
gjort av hans bil. Det var 80-sone der han ble stanset av politiet, og målingen kan ha blitt gjort i 80-sonen, hevdet han i sin rettsforklaring.

Det var i en laserkontroll gjennom 60-sonen de to politibetjentene målte tiltalte til en fart på 102 km/t etter fradrag for sikkerhetsmargin en dag i april. Kontrollen skjedde midt på dagen og de to politibetjentene som hadde kontrollen måtte hive seg inn i patruljebilen for å ta igjen tiltalte etter at de hadde målt han i denne hastigheten.

– Retten finner bevist utover enhver rimelig tvil at fartskontrollen ble utført langs fv714 i Barmfjorden, at det var 60-sone på stedet, at det var tiltaltes bil som ble målt kjørende i 102 km/t, og at det var tiltalte som førte bilen da den ble målt kjørende i 102 km/t. Retten finner også bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har handlet uaktsomt med hensyn til hvilken hastighet han kjørte i, heter det i dommen som ikke fant noen grunn til å betvile politiets opplysninger og dokumentasjon.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 16 dager betinget fengsel og en bot på 9000 kroner. I tillegg mente de at inndraging av førerkortet på 8 måneder var riktig straffeutmåling i henhold til gjeldende rett. Retten sluttet seg til aktors påstand og dømte frøyværingen i henhold til dette. I tillegg må mannen ta en praktisk kjøreprøve før han kan få førerkortet tilbake heter det i dommen. Han måtte i tillegg til boten og førerkortbeslag betale saksomkostninger med kroner 5000 til staten.

Les også