Dette kan være startskuddet for flere etableringer

Ny MOWI-fabrikk kan være bygd ferdig til 2022

Publisert: 4. februar 2020 0:18.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Per-Roar Gjerde (fv) leder for Mowis internasjonale havbruksvirksomhet, fabrikksjef på Ulvan Olaf Reppe og regiondirektør Asgeir Hasund fra Mowi var på Hitra-besøk i august 2019 for å orientere om status for bygging av ny fabrikk. Nå har planene kommet et langt steg videre og de går i gang med detaljprosjektering av fabrikken som kan stå ferdig på Jøsnøya i løpet 2022.

Mowi-ledelsen var i august i fjor på besøk på Ulvan og i et møte med formannskapet på Hitra der de orienterte om  status på prosjektet så langt og om planene videre. De trengte lenger tid på beslutningen og ba kommunen om en utsettelse på byggeoppstart. Etter en grundig orientering og spørsmålsrunde med lokalpolitikerne fikk selskapet seinere innvilget en utsettelse på oppstart av prosjektet under forutsetning av et positivt vedtak innen utgangen av året.

I årets første formannskapsmøte orienterte ordfører Ole Haugen om at det ikke var kommet noen endelig avgjørelse, men at kommunen hadde fått et nytt brev.

– Vi har fått et nytt brev fra Mowi der de ber om mere tid i forbindelse med bygging av lakseslakteri i Hitra industripark. Jeg har bedt om å få nytt besøk av ledelsen inkludert den nye konsernsjefen. Venter på å få avklart to-tre alternative datoer. Jeg er fortsatt optimist og har signalisert at vi har tillit til at prosjektet gjennomføres. Henvendelsen om utsatt byggefrist blir ikke behandlet som sak før vi har hatt besøk, sa ordføreren i møtet 14. januar.

Ordfører Ole Haugen antok det var all grunn til å være mer positiv enn noen gang da han under torsdagens kommunestyre fortalte om infobrevet som var sendt alle ansatte.

Under torsdagens kommunestyremøte hadde flere av kommunestyrerepresentantene fått nyss i at det var sendt ut en mail til alle ansatte i Mowi om at selskapet skulle starte detaljprosjektering av ny fabrikk på Jøsnøya. Ordfører kunne etter en pause i kommunestyret tillate seg å meddele resten av forsamlingen at det var all grunn til å være ekstra optimister nå, i og med at denne meldingen var gått ut til offentligheten.

Det var allerede i 2013 den gang Marine Harvest kjøpte den aktuelle tomta på Jøsnøya, med intensjon om å bygge en ny laksefabrikk der. På samme tid ble det også tegnet salgskontrakter med Lerøy, Bewi og Sundegruppen, alle med intensjon om å bygge nye fabruikker. Lerøy var det selskapet som kom raskest i gang og de hadde åpning av sin nye laksefabrikk i 2019. Både Bewi og Sundegruppen som begge har planlagt kassefabrikker i tilknytning til to nye laksefabrikker har fått utsettelse på byggestart.

Vil ha store ringvirkninger

Etter at Mowi har hatt flere utsettelser på byggestart, knyttet det seg stor spenning til hvordan selskapet vil videreutvikle virksomheten i denne regionen. Fra politisk hold har det vært stor tålmodighet, men samtidig utvist forståelse for at dette kunne ta lenger tid enn hva man så for seg i utgangspunktet.

Dette er en av skissene ledelsen i Mowi la fram for politikerne i formannskapet i august 2019. Dette er foreløpig bare illustrasjonsskisser understreket Mowiledelsen, men nå er de kommet et langt steg videre.

Torsdagens mailutsendelse til alle ansatte i Mowi i regionen viser at ledelsen nå er kommet et langt stykke videre.

– Vi starter nå detaljplanlegging av fabrikken for å få en kvalitetsikring av alle kostnader og teknologi. Vi må ha et mest mulig kvalitetssikret prospekt som ventes lagt fram for godkjennelse i styret innen 3.kvartal 2020, heter det i informasjonen som er sendt ut.

Regiondirektør Asgeir Hasund (th) og Per-Roar Gjerde fra Mowi var opptatt av å ha en god dialog med Hitra og skrøt av den tilretteleggingen kommunen hadde gjort med å legge til rette Jøsnøya som et maritimt industrisenter.

Under forutsetning av et positivt vedtak i styret kan det være klart for byggestart og oppstart av ny produksjon i nye fabrikklokaler på Jøsnøya i løpet av 2022

 

Les også