Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) med nye millioner til øyregionen fra Havbruksfondet i dag. Her fra et møte på Frøya tidligere i høst.

Nye millioner fra Havbruksfondet til øyregionen

Publisert: 24. oktober 2019 9:31.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Årets fordeling av midler fra Havbruksfondet er klart. Det betyr nye millioner inn i kommunekassa til alle våre tre oppdrettskommuner i regionen Hitra, Frøya og Snillfjord. Totalt er det 166 kommuner langs kysten som får midler, men som i fjor ligger Frøya på topp og Hitra ikke lagt etter. Se hele oversikten her.

Annonser

Totalt er det over 450 millioner kroner som nå vil rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. I 2018 kunne Hitra motta en sjekk på vel 61,5 millioner, mens nabokommunen Frøya kom helt i landstoppen med nesten 103 millioner. Nå er siste rest fra fordelingen i 2018, samt de siste summene fra auksjonene av konsesjoner klart og dette tilfører havbrukskommunene nye millioner.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag. Du kan se hele oversikten for Trøndelag nederst i artikkelen.

Du kan lese oversikten her (Fiskeridirektoratets nettsider)

Gir store inntekter

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

Les også: Med over 60 millioner til Hitra

– Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

Strenge krav

Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

– Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg justert fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene deles nå pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker utbetalingen for 11 av omtrent 1 000 lokaliteter. For Hitra, Frøya og Snillfjord har dette ingen påvirkning i denne tildelingsrunden.

Nye millioner til øyregionen

Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.

Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Slik fordeler summene seg i Trøndelag:

 • Frøya: 13.429.091
 • Hitra: 9.779.559
 • Flatanger: 7.845.623
 • Roan: 6.723.374
 • Åfjord: 6.650.172
 • Fosnes: 5.996.690
 • Vikna: 5.702.719
 • Nærøy: 5.124.289
 • Snillfjord: 4.357.131
 • Leka: 3.990.243
 • Namsos: 3.203.770
 • Hemne: 1.241.140
 • Bjugn: 863.220
 • Agdenes: 563.346

Annonser

Les også