Går på sin fjerde periode som sjef

Ole L. Haugen fortsetter som ordfører i fire nye år

Publisert: 11. september 2019 22:57.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Onsdag kveld ser det ut som de nødvendige avklaringer om posisjoner i det nye Hitra kommunestyre er klart. Etter forhandlinger både på borgerlig side og sosialistisk side har sittende ordfører fått flertall bak seg for fire nye år som ordfører. Venstretopp Torfinn Stub sørger for dette mot at han selv blir varaordfører. Forøvrig blir det flere endringer i politisk ledelse.

Annonser

Brudd i forhandlingene på borgerlig side

Tidligere i dag ble det kjent at det skulle være sonderinger mellom de ulike leirer på begge sider. De borgerlige med Pensjonistpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre hadde møte sammen med Rødt for å se om det var grunnlag for et styringsdyktig flertall.

 • Vi møttes og alle parter fikk legge fram sine ønsker og tanker, og etter det var det Senterpartiet som kastet kortene, da de mente dette ville bli mye «staurbæring» og dermed vanskelig å få til. Partene ble da enige om å skilles etter kveldens første møte, forteller Tor Johan Sagøy i Hitra Høyre.

Enighet på sosialistisk side

Arbeiderpartiet med sine ni representanter og Sosialistisk venstreparti med en, hadde invitert både Venstre med Torfinn Stub og Rødt med Jann Krangnes i spissen til forhandlinger og her var nok tonen lettere, og venstres ene representant fikk ønsket sitt oppfylt med å bli ny varaordfører. Partiene har underskrevet en avtale om valgteknisk samarbeid og posisjoner for den kommende fireårsperioden og den ble slik i følge ordfører Ole Haugen.

Ordfører: Ole L. Haugen

Varaordfører: Torfinn Stub (V)

Formannskapsmedlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører ble Ida Karoline Broholm og Monica Mollan fra Ap. De resterende tre plassene vil da gå til opposisjonen, og slik det ligger an etter mandatene de enkelte partier har vil Senterpartiet med Lars P. Hammerstad, Pensjonistpartiet med Per Ervik og Høyre med Tor Johan Sagøy få en formannskapsplass hver.

Ut av dagens formannskap går dagens varaordfører Eldbjørg Broholm (Ap) og Tom Skare (Frp).

Varamedlemmene i formannskapet for posisjonsgruppa blir:

 1. Jann Krangnes – Rødt
 2. Eldbjørg Broholm – Ap
 3. Arnt Breivoll – Ap
 4. John Lernes – Ap
 5. Erlend Broholm – SV
 6. Guro-Karoline Aabakken – Rødt

Varamedlemmer fra opposisjonen er ikke kjent nå.

Jann Krangnes blir leder av Helse- og omsorgskomiteen

De tre samarbeidspartiene har også blitt enige om fordeling av de andre toppvervene i de politiske komiteer.

Utvalg for plan, landbruk og miljø: Leder John Lernes (Ap)

Utvalg for helse og omsorg: Leder Jann Krangnes (Rødt)

Utvalg for oppvekst: Leder Eldbjørg Broholm (Ap)

Kontrollutvalget: Leder fra opposisjonen

I avtalen som de tre posisjonspartiene har undertegnet onsdag kveld heter det at fordelingen av valg til øvrige komiteer og annet skal nedfelles i en supplerende avtale.

Avtalen er undertegnet av Ole L. Haugen for Ap, John Lernes etter fullmakt fra Hitra Sv, Torfinn Stub fra Venstre og Jann Krangnes fra partiet Rødt.

Konstitueringen av det nye kommunestyret vil skje i det første møtet 10. oktober.

Annonser

Les også