Kommunen i dialog med opplysningsvesenets fond

Ønsker å kjøpe Dolm prestegård

Publisert: 2. august 2018 13:00. Sist oppdatert: 2. august 2018 11:30

Del på sosiale medier:

 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Hitra kommune har henvendt seg til Opplysningsvesenets fond for å se på muligheten at kommunen kan kjøpe kulturminnet Dolm prestegård. Kommunen undersøker muligheten for å kjøpe både bygninger og eiendom på den historiske prestegården. Nå har partene kommet fram til at de skal møtes på Hitra for å se på utviklingsmulighetene for området. I utgangspunktet ønsker ikke fondet å selge.

Annonser

Kommunen ønsker å kjøpe

I sin henvendelse til Opplysningsvesenets fond som eier og drifter mange av de kirkelige eiendommene i Norge, Dolm prestegård inkludert retter kommunen en forespørsel om å kjøpe  både bygninger og eiendom. Bakgrunnen for henvendelsen er at kommunen ønsker å fortsette utviklingen av området, og da særlig med tanke på å utvikle området til et tur- og aktivitetsområde for kommunens innbyggere, heter det i henvendelsen.

Det er registrert bl.a. følgende aktivitet på området pr. i dag:

 • Dolm kirke m/kirkegård
 • Spelet Maren – dømt til døden Bruker kirken på Dolm til oppsetning av historisk spel annet hvert år.
 • Minnelund Det etableres en «Minnelund med bauta over falne sjøfolk» på området med kopi av statuene fra Nordmandsdalen.
 • Vedlikehold av kulturlandskap Spesielle miljøtiltak Dolm Prestegård. Området Dolm prestegård er registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap i Sør-Trøndelag; sluttrapport 5/96, Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 • Forvaltning- og skjøtsel Hitras lokale museum, Kystmuseet (en avdeling av museene i Sør-Trøndelag, MiST) har hatt leieavtale med OVF om Dolm prestegård siden 1995, og inngikk ny avtale i 2015 med varighet til 2035.

I sin forespørsel sier kommunen at de ønsker å videreføre samarbeidet med Kystmuseet om forvaltning av eiendommen.

– Kommunen er kjent med det omfattende arbeidet som er lagt ned på Dolm gjennom 22 år, både i prestegårdshagen, prestegårdsbygningene og nærområdet rundt middelalderkirka, som er omskapt fra et «villnis» til en naturperle. Hitra kommune har i den forbindelse ytt  aktiv bistand med låvebygninga, brønnen og parkeringsområdet. Kystmuseet er nå også i ferd med å legge siste hånd på verket for en ny forvaltnings- og skjøtselsplan for Dolm prestegård for perioden 2018 – 2023. Fylkesmannen har gjennom de senere år gitt betydelige tilskuddsmidler til flere skjøtselstiltak på Dolm, og Kystmuseet har inne søknader til flere instanser for å ivareta de gjenstående prestegårdsbygningene. Kystmuseet er også i gang med å etablere to spennende kultur- og naturstier på Dolm, hvorav den første  vil bli ferdigstilt i 2018, skriver kommunen i sin henvendelse.

Hitra kommune ønsker et Dolmsund med et levende miljø da området har et unikt opplevelsesmiljø, med stort potensial for informasjon om tidligere tider. Dolmsundet er spesielt i den forstand at det er kystnært med store kontraster, alt har en sammenheng med sjøen. Området ligger sentral i regionen og viser vår kulturhistorie i en helhet.

Dolm er også et stoppested langs kystpilegrimsleden. Alt dette må i en eller annen sammenheng bli bedre kommunisert ut. Dette er noe av bakgrunnen for at Hitra kommune ønsker å videreutvikle området med tur/kultur-/aktivitetsstier og i den forbindelse se på muligheten til å overta Dolm Prestegård, poengterer de i sin henvendelse.

Vil i utgangspunktet ikke selge

Det har tatt ei god stund siden kommunen gjorde sin henvendelse, men etter påtrykk før sommeren har Opplysningsvesenet nå gitt sin tilbakemelding. De er positive til kommunens engasjement for utvikling av området, men sier at de ikke pleier å avhende areal. Men nå vil de likevel møte kommunens ledelse for å se på hvordan fondet kan forvalte eiendommen på en bedre måte. Det vil derfor bli et felles møte i nær framtid der partene vil se på dette sammen, forteller ordfører Ole Haugen til Hitra 24.

 

Annonser

Les også