På veistrekningen mellom Straum og Volden er det store skader i veidekket, og asfalten er ødelagt flere steder. Nå krangler Bjørg Bjørgvik (FrP) og ordfører Ole Haugen (Ap) om hvem som skal ha skylden for det.

Et løftebrudd som har skapt og skaper bry og frustrasjon

Ordfører Haugen: – Jeg kjenner lite til den lovte asfaltlukta

Publisert: 2. november 2018 13:53. Sist oppdatert: 2. november 2018 13:53

Del på sosiale medier:

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Ordfører Ole Haugen (Ap) reagerer på hvordan kommunestyrerepresentant Bjørg Reitan Bjørgvik (FrP) etterlyste asfaltering på veistrekningen Volden - Straum.
- Da vi diskuterte samferdsel i kommunestyret, ønsket jeg asfalt fra Volden til Straum, og da fikk jeg til svar at asfalt skulle vi få, uttalte Bjørgvik til Hitra 24 tidligere denne uken.

Annonser

Ordføreren reagerer på dette

Ordfører Haugen sitter igjen med et inntrykk av at Bjørgvik tror at noen i kommunestyret eller kommunens administrasjon kan love noe sånt, men han påpeker at det er veieieren som har dette ansvaret.

– Dette framkommer som om at det er noen i kommunestyret eller i administrasjon som kan love noe sånt. Eller har lovet noe sånt. Jeg forventer at kommunestyrerepresentanten og leder av Kontrollutvalget Bjørg Reitan Bjørgvik vet at dette kan ingen i Hitra kommune love. Hun bør vite at det er bare veivesenet eller veieier, som ikke er kommunene, som kan love noe sånt, påpeker han i en kommentar til oppslaget Bjørgvik hadde i Hitra 24.

Ordfører Ole Haugen sier det er Bjørgviks egne partifeller som er skylden i den manglende asfalteringen på Hitra. Regjering og stortingets flertall bevilger penger til sentrale strøk, men ikke i distriktene.

Les oppslaget fra Bjørg Bjørgvik her.

– Når det er sagt: vi er nok flere i kommunestyret som er skuffet over at asfaltlukta som et visst parti lovte det skulle bli så mye av, den er vel ikke det som har skapt oss mest bry de siste årene, slår Haugen tilbake.

– Tvert om, det er slike løftebrudd som har skapt og skaper bry og frustrasjon. Så skuffelsen deler vi nok på, enten det gjelder veien mellom Volden og Straum eller flere andre veistrekninger, understreker Haugen i en kommentar til Bjørgviks etterlysning av mer asfalt.

Ordfører Haugen mener han har kjent lite asfaltlukt her ute i øyregionen.

Pengene går til sentrale strøk

Haugen mener det er bare en måte å løse dette på og det er at det bevilges langt mer penger fra regjeringen og stortingets flertall til løpende og godt nok vedlikehold av fylkesveiene i distriktene. Etter hans mening bevilges det mest penger til store veiprosjekter i landets mest sentrale strøk og ikke i distriktene.

– Fylkesveiene i distriktene er i realiteten næringsveier i ordets rette forstand, fordi det er i distriktene og på kysten store deler av den norske verdiskapingen foregår. Men dette glemmes når man er ferdig med festtalene, skriver ordfører Haugen i en sterk kommentar til Bjørgvik.

– Kort og godt, oppsummerer Haugen. Nå trengs det mer enn noen gang et krafttak for fylkesveiene, det trengs prioritering av kysten og distriktsnorge i stedet for bare de mest sentrale strøkene, sier han.

Forøvrig bekrefter Haugen at da denne strekningen ble nevnt i kommunestyremøtet i juni refererte han bare et oppslag i lokalavisa HF der Jan Ivar Rødal  sa i en kommentar til sommerens asfaltprogram at «I tillegg er det fortsatt i planen å legge legge ca. 3 kilometer asfalt på fv713 mellom Vollenkrysset og Straum på Hitra (i planen tidligere feilskrevet som Straum – Gryta)».

– Jeg vet godt at det er fylket som bevilger

Bjørg Reitan Bjørgvik er overrasket over Haugens tilnærming om bedre vei på Hitra.

– Jeg er fullstendig klar over at dette ikke er et kommunalt ansvar, men fylkets, sier Bjørgvik. Mitt spørsmål som jeg oversendte formannskapet, baserte seg på at det når jeg ønsket å prioritere strekningen Volden – Straum i junimøtet der vi skulle komme med innspill til fylkets veiplan, fikk til svar at det ikke var nødvendig, da det var bestemt at denne strekningen skulle asfalteres.

– Det er slik jeg vil ha veien også på Straum – Volden påpeker Bjørgvik.

– Mitt spørsmål var ikke ment som noen kritikk mot hverken ordfører eller andre i kommunen, men en påpekning om at vi må følge opp dette slik at strekningen Volden – Straum ikke blir glemt sier Bjørgvik når vi konfronterer henne med ordførerens svar. Dette tror jeg vi har felles interesse av merner hun.

Bjørg Reitan Bjørgvik lover at hun vil mase på sine partikolleger både på Fylkesting og Storting for å få mer midler slik at Haugen også får kjenne asfaltlukta. Hun håper blir med i  den samme kampen.

– Uavhengig av Haugen legger skylda på regjering og storting, vil jeg forfølge dette opp mot mine fylkespolitikere slik at de må bevilge mer penger til nettopp asfaltering av fylkesveiene våre, så håper jeg Haugen vil gjøre det samme til sine venner i Arbeiderpartiet her i Trøndelag, avslutter Bjørgvik.

Hun understreker at hun ikke kan forstå at noen av våre lokalpolitikere er uenig om å utøve press for å få mer asfalt og utbedring av veiene her ute.

Annonser

Les også