Det var mørklagte kontorer og stengte dører til regnskapskontoret tirsdag morgen etter at det ble åpnet konkurs i selskapet mandag.

Bostyrer jobber med å få en avklaring i løpet av tirsdag

Over 100 kunder berørt av regnskapskonkurs

Publisert: 19. november 2019 11:39.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det ble mandag åpnet konkurs i regnskapsbyrået Regnskapsfokus AS etter at styret hadde besluttet å melde oppbud. Regnskapsfokus AS har hovedkontor i Trondheim og med avdeling på Hitra der de har leide lokaler på Hitratorget. Totalt skal det være 14 ansatte i selskapet, åtte på Hitra og seks i Trondheim. Advokat Nils Håkon Risberg i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen og forteller til Hitra24 at han jobber med å finne en løsning i løpet av dagen.

Annonser

Over hundre regnskapskunder berørt

Bostyrer Risberg opplyser til Hitra24 at det skal være over hundre regnskapskunder som skal være berørt av konkursen. Tirsdag formiddag har bostyrer  vært opptatt med å finne andre aktører som kan være interessert i å kjøpe boet og drive virksomheten videre i et nytt selskap.

– Min målsetting er å finne en avklaring i løpet av dagen slik at andre interessenter kan overta selskapet og gi et tilbud til ansatte og ivareta regnskapskundene så de blir minst mulig skadelidende, forteller Risberg.

Kontorene på Hitratorget er tirsdag morgen mørke og ingen ansatte er på jobb. I følge oppbudsbegjæringen fra selskapet skal den samlede gjelden være på ca 9 900 000 og selskapets verdier er anslått til en samlet verdi på ca kroner 300 000.

Så dette som eneste løsning

I en melding fra Regnskapsfokus som gikk ut til kundene på mandag ble de informert om at selskapet hadde levert oppbudsbegjøring til Sør-Trøndelag Tingrett.

– Årsaken til dette er at selskapet over lengre tid har drevet med betydelig underskudd. Selskapet har nå forfalt gjeld til leverandører, offentlige kreditorer og andre i en størrelse som gjør at selskapet er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser og det er heller ikke verdier i selskapet som kan realiseres som grunnlag for fullt oppgjør ovenfor kreditorene, heter det i meldingen som er sendt ut.

I følge opplysninger fra  selskapet har det i forkant av oppbudsbegjæringen vært forhandlet med mulige interessenter med sikte på salg av selskapet, alternativt av «innmat» av selskapet. Forhandlinger om å få til en slik løsning måtte de oppgi i slutten av forrige uke.

Det er i toppetasjen på Hitratorget Regnskapsfokus har sine kontorer. Tirsdag er alle vinduer mørke og ingen ansatte på jobb. Bostyrer jobber med å få til en ny drift med nye eiere og sørge for å ivareta regnskapsbyråets kunder og ansatte. Advokat Risberg håper på en avklaring i løpet av tirsdag.

Regnskapsfokus har en aksjekapital på 5 900 000 og er eid av Kaka Holding som inngår i et et konsernregnskap med i alt 11 bedrifter. Det er Kvernhusvik Holding som eier alle aksjene i regnskapsbyrået, og eierne må også ta et stort tap her.

Risberg forteller at han har fått opplyst at over hundre regnskapskunder kan være berørt av konkursen. Bostyreren jobber nå med aktører som kan være interesserte i å overta boet og drive virksomheten videre i et nytt selskap, slik at både ansatte og regnskapskunder blir ivaretatt på beste måte.

Første skiftesamling er berammet i Sør-Trøndelag Tingrett 9. januar 2020.

 

Les også