Brannsjefen vil helst slippe å sende ut mannskapene på unødige branner i sommervarmen. Det er veldig tørt i skog og mark og han innfører bålforbud fra i dag av.

Du kan med andre ord heller ikke grille

Øyregionen med totalforbud mot ild!

Publisert: 30. juli 2019 14:30.

Del på sosiale medier:

 • 55
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

- Brannfaren er så ekstrem at vi ser oss nødt til å innføre et totalforbud mot å gjøre opp ild i hele øyregionen, melder brannsjefen på Hitra Dag Robert Bjørshol.
- Du kan ikke grille heller. Et totalforbud forbyr all bruk av ild utendørs, legger Bjørshol til.

Så tørt at forbudet kom raskt

Med hjemmel i § 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven nedlegger brannsjefene på Hitra og Frøya forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Frøya og Hitra kommuner. Forbudet gjelder inntil videre. Opphevelse av forbudet annonseres på kommunenes hjemmesider og i lokale medier.

Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen inneholder et generelt bålforbud. Lovverket gir brannsjefene anledning til å konkretisere og iverksette ytterligere tiltak gjennom enkeltvedtak i perioder med stor fare for brann. I tider med stor brannfare kan det innføres totalforbud mot bruk av all åpen ild utendørs og det er nettopp et slikt forbud kommunene har iverksatt i dag.

Lite nedbør den senere tid

Øyregionen har hatt lite nedbør den senere tid og værprognosene for tiden fremover viser at det tørre været vil fortsette, sammen med vind borger dette for økt brannfare i skog og mark. Med erfaringer fra tidligere branner i Øyregionen vedtar brannsjefene i kommunene Hitra og Frøya å nedlegge forbud mot bruk av åpen ild i utmark, slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

Fra 15. april til 15. september er det generelt ildforbud i skog og mark, men det er da enkelte unntak slik som for små kaffebål, bål på tilrettelagte bålplasser og lignende.

Når det nå innføres et totalforbud faller disse unntakene bort og det blir dermed forbudt å gjøre opp all ild i og i nærheten av skog og mark. Risikoen for å starte en brann blir rett og slett for stor. Dette gjelder også bruk av for eksempel engangsgriller og gassgriller. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 30.7.2019 og inntil situasjonen endrer seg.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i øykommunene og brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av all åpen ild utendørs.

Forbudet innebærer

 • Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark
 • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bålplassene
 • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål
 • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
 • Det er ikke lov å brenne i bålpanne/ gassgrill i egen hage

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Dette følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. En brann i marka kan lett utvikle seg til å bli vanskelig å kontrollere.

Forbudet gjelder inntil brannsjefene opphever forbudet. Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ring nødnummer 110.

 

Les også