De nye passene skal inneholde biometriske data, noe som kobler person og pass sammen i større grad. Dette for å forhindre at mennesker som har tilegnet seg norske pass på falsk grunnlag kan benytte disse.

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikke en situasjon vi kan leve med. Det er man også klar over internasjonalt. Med mindre vi gjør noe for å bedre sikkerheten, vil norske pass være utdatert om få år, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Forslag til design på nye norsk pass. Foto: Neue Design Studio / NTB scanpix

– Mennesker med falsk identitet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest, fortsetter Wara.

De nåværende passene vil være utdatert om få år

Riksrevisjonen har påpekt at det er for dårlig sikkerhet og kvalitet i rutinene for å utstede pass i Norge. Politidirektoratet har også slått fast at det ikke er forsvarlig å opprettholde dagens antall passkontor. Dette av hensyn for å ivareta behovet for tilstrekkelig kompetanse, kvalitet og sikkerhet i utstedelsen av ID-dokumenter.

POD anslår at hvert kontor bør utstede ett sted mellom 4000-5000 pass hvert år for å opprettholde kvaliteten. Justis- og beredskapsdepartementets beslutning svarer opp Stortingets anmodning om å etablere ny struktur for utstedelse av pass og ID-kort.

Etter at Politidirektoratet og Kripos inviterte til en designkonkurranse for nytt norsk pass og ID-kort, har en fagjury kåret «Det norske landskap» av Neue Design Studio som vinner av konkurransen. En del av begrunnelsen er at utkastet har et tema som viser norsk identitet og som gjør at passet fremstår som et verdidokument. Foto: Politiet / NTB scanpix

Nye løsninger skal sikre et godt publikumstilbud

For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistrikter tilby utvidede åpningstider, også i helgene i følge departementet. Det gjenstår å se om dette blir realisert med allerede mange pålagte oppgaver.

For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor også ha tilbud om timebestilling. Videre skal det etableres en varslingsfunksjon på SMS slik at folk får beskjed før passet går ut på dato. Utover dette skal de samtidig etableres mobile løsninger for bedre tilgjengelighet i områder med lang reisevei i følge departementet.

– Det er min oppgave å balansere et godt tilpasset servicetilbud med økte krav til sikkerhet og trygghet. Derfor skal vi også ta i bruk nye løsninger for å sikre at belastningen blir mindre for dem som får lengre reisevei til passkontoret. Utvidede åpningstider, timebestilling over internett og mobile løsninger som skal reise rundt i distriktene, er eksempler på tiltak vi gjør for å lette hverdagen for folk flest, sier Wara.

I vurderingen har Justis- og beredskapsdepartementet jobbet tett med Politidirektoratet, som har forelagt departementet en anbefaling om hvor det bør utstedes pass i Norge. Beslutningen er fattet på bakgrunn av en ny, faglig tilrådning fra Politidirektoratet med flere kontor enn direktoratets opprinnelige anbefaling.

Øyregionen taper i kampen når vi ikke står sammen

Hitra blir som sagt ikke et av dem. Nå må øyværingene regne med å kjøre en time eller tre for å komme seg til nærmeste passkontor. Tidligere ble det stort ramaskrik på Frøya da lensmannskontoret ble nedlagt der, og det har ikke vært noe felles kamp for å beholde det gjenværende passkontoret ved lensmannskontoret på Hitra. Det får øyværingene nå svi for når kontoret blir lagt til en «sentralt» kontor i politiregionen.

Det gjenstår å se om både helgaåpne kontorer, ambulerende passskiosker rundt om på Kvenvær og Mausund lar seg realisere, noe Hitra24 har liten tro på. Nok en kostbar, men sikkert nødvendig oppgradering går ut over en vekstregion, der det ikke bare er å ta fri fra jobb, eller tilpasse seg offentlige åpningstider.

Uansett ser det ut som kampen om enda en sårt trengt offentlig tjeneste er tapt for øyregionen. Den forrige som hadde stor betydning er Skattekontoret der utenlandske arbeidstakere nå må dra til Orkdal eller Trondheim for personlig oppmøte før de kan starte i jobben.

Skal kommunene Hitra og Frøya  fortsatt være med i kampen for å beholde flere av de offentlige tjenestene er vi tjent med å stå sammen i kampen for å beholde i alle fall ett kontor i øyregionen, Hitra eller Frøya, og ikke kjøre kamp mot hverandre. Nå ender det med at vi mister muligheten for å få utstedt pass på Fillan.

Tabellen under viser hvor de 77 pass- og ID-kontorene skal etableres og hvilke 64 som legges ned

Politidistrikt Videreføres/etableres Avvikles
Agder Arendal, Farsund, Kristiansand Mandal, Flekkefjord og Knivesdal, Valle og Bykle, Tvedestrand og Vegårdshei
Finnmark Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana, Vadsø Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Måsøy
Innlandet Elverum, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Fagernes, Otta, Tynset Nordre Land, Lesja, Dovre, Lom, Midt-Gudbrandsdal
Møre og Romsdal Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven
Nordland Bodø, Brønnøy og Vevelstad, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Alstahaug og Leirfjord Ørnes
Oslo Bærum, Grønland Ingen
Sør-Vest Egersund, Etne og Vindafjord, Haugesund. Randaberg, Sandnes, Stavanger lufthavn Sola, Stord Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand
Sør-Øst Drammen, Gol og Hemsedal, Grenland, Hønefoss, Notodden, Stokke Bamble, Hol, Kongsberg, Kragerø, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Røyken og Hurum, Seljord, Øvre Eiker
Trøndelag Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal
Troms Bardu, Finnsnes, Harstad, Nordreisa og Kvænangen, Tromsø Ingen
Vest Bergen, Eid, Flora, Førde og Naustdal, Hardanger, Nordhordland, Os, Sogndal, Sotra og Øygarden, Voss Austevoll, Fusa, Gloppen, Høyanger, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Stryn, Vågsøy, Årdal, Askøy, Fjaler, Masfjorden
Øst Lillestrøm, Sarpsborg, Ski Askim, Aurskog og Høland, Eidsvoll og Hurdal, Lørenskog, Nittedal, Ullensaker