Jann Krangnes topper lista til partiet Rødt som stiller til valg på Hitra til høstens kommunevalg.

Kommunestyrevalget 2019

Partiet Rødt stiller liste på Hitra for første gang

Publisert: 29. mars 2019 9:26.

Del på sosiale medier:

  • 423
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

- Dette har vært et utrolig spennende arbeide siden vi startet opp partiet her ute på øyene. Langsomt men sikkert ser vi at medlemsmassen har økt. Spesielt det siste året har det vært en rivende utvikling. Dette kom tydelig til syne på vårt årsmøte hvor vi også foretok den endelige nominasjonen for hitralista, forteller partiets frontfigur og toppkandidat Jann Krangnes. Han har fått plass til 28 navn på den endelige lista.

Annonser

– Det er med stolthet vi har levert en liste som består av stor spredning mellom yrkesaktive, pensjonister og studenter. Det er ingen tvil om at lista tilfredsstiller krav til de fleste områder vi i Rødt er opptatt av. Likhet mellom kjønn, ivaretagelse av alle folkegrupper på Hitra, god aldersspredning og en god geografisk spredning, forteller Jann Krangnes etter at partiets første liste ble levert tidligere denne uka.

På topp og partiets ordførerkandidat finner vi Jann O. Krangnes som til sammen har erfaring fra åtte år i Hitra kommunestyre og formannskap, samt åtte år i budsjett og finanskomiteen i Trondheim og Trondheim bystyre. På lista finnes også flere andre med erfaringer fra Hitra kommunestyre som vararepresentanter for ulike partier, men som nå har valgt medlemskap i Rødt. Noe partiet er meget glad for. Det er et bevis på at partiet har vært et savn for flere her ute. Lista inneholder flere representanter for fagbevegelsen her ute på øyene. Det er vi stolte av, skriver de i en kommentar til at lista er levert

– Av områder vi kommer til å være opptatt av er kamp mot enhver form for privatisering av offentlige omsorgsoppgaver, noe som i dag også har vært en prioritet fra den sittende venstresiden. All ros til dem. Men vi ønsker å bidra til å sikre dette, forteller Krangnes som også er partiets ordførerkandidat.

Av andre saker Rødt ønsker å fokusere på er bruken av bemanningsbyråer, heltidsstillinger, og ikke minst, vil de kjempe mot all midlertidighet i arbeidslivet. Krangnes forteller videre at et fullverdig kommuneprogram vil dette bli ferdigstilt i løpet av kort tid, men han røper at det neppe er noen overraskelse at Rødt kommer til å være opptatt av utvikling av kulturlivet, bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, sikre lekeplasser, skoler, og arbeide imot sentralisering.

– Når det gjelder kampen for velferdsstaten og forhindre økte forskjeller er kanskje der vi kommer til å bli sterkest synlig. Dette handler om å sloss for større overføringer til kommuner av de ufattelige rikdommer som hoper seg opp hos enkelte private milliardærer, samt til en styrtrik stat, samtidig som regjeringen sikrer kontinuerlige nedskjæringer av velferdsstaten, er Krangnes klare budskap.

Rødt vil bidra til å spre politiske diskusjoner blant eldre som unge fortsetter Kragnes.

– Vi er umåtelig opptatt av å gjøre politikk til et mer alminnelig tema slik at folket deltar selv i mye større grad. Politikk er for viktig til at det kun skal overlates til politikere. Det handler om hverdagen til oss alle.

Jann Krangnes lover at det vil merkes på politikken om de klarer å bli representert i kommunestyret. Partiet er kjent for å stå opp for det de mener er riktig, og han sier de ikke lar seg skremme eller kue på noen måte.

– Vi er kjent for å være tydelige, avslutter partiets toppkandidat Jann Krangnes som stiller med disse 28 navnene på lista som er levert denne uka.

Valgliste til Partiet Rødt i Hitra kommune for høstens kommunevalg

Navn Født år Adresse
1.   JANN O. KRANGNES 1951 Jektvikveien 5, 7241 Ansnes
2.   GURO – KAROLINE AABAKKEN 1979 Helgebostadveien 81, 7243 Kvenvær
3.   Snorre Athammer Sandvik 1984 7246 sandstad
4.   Lisa Pedersen Haugen 1993 Blåskogveien 58, 7240 Hitra
5.   Thomas Gudbrandsen 1980  hestvikveien 234, 7247 Hestvika
6.   Bergitte Stormo 1953 Bøstingveien 9, 7250 Melandsjø
7.   Per Magne Krangnes 1948 Sandstadveien 193, 7246 Sandstad
8.   Tone Landrø Jørgensen Mastad
9.   Terje Solli 1953 Kjerringvågveien 21, 7252 Dolmøya
10.  Ellen Sandbukt 1966 Sørdolmøyveien 101, 7270 Dolmøy
13.   Odd-Arve Olsen 1966 Bastuvikhøgda 6, 7246 Sandstad
14.   Beverly Maurin 1978 Vikatoppveien 53, 7240 Hitra
15.   Willy Eide 1962 Jektvikveien 18, 7241 Ansnes
16.   Tracy Vassbotn 1986 Glørstadveien 105, 7240 Hitra
17.   Chris-Rune Foss 1989 Fillvågveien 51, 7240 Hitra
18.   Lise Andrine Hauge 1959 Lauvåsveien 10, 7250 Melandsjø
19.   Jovidon Kholov Helgebostadveien 81, 7243 Kvenvær
20.   Paloma Brene 1976 Blåskogveien 56, 7240 Hitra
21.   Jan Wolden 1946 Vollaveien 22, 7246 Sandstad
22.    Ahmad Hammadi Kalo 1995 Blåskogveien 56c, 7240 Hitra
23.   Melania Cacho 1963 Jektvikveien 5, 7241 Ansnes
24.   Vegard Mortensvik Lundgren 1993 Jektvikveien 27, 7241 Ansnes
25.   Nina Grytvik 1983 Lyngvikveien 22, 7250 Melandsjø
26.   Andreas Brorstad Lervik 1993 Nordleirvågveien 12, 7240 Hitra
27.   Sunni Steinvik 1983 Vinterveien 4, 7250 Melandsjø
28.   Roar Aabakken 1934 Helgebostadveien 81, 7243 Kvenvær

Annonser

Les også