Fylkestingrepresentant Svein Otto Nilsen besøkte lokallaget på Hitra. Her sammen med de tre øverste plassene på nominasjonslisten Per Ervik, Synnøve Hanssen og Jan E. Handberg. I tillegg på bildet er Janne Elise Handberg som representant for den yngre garde i partiet.

Per Ervik gjenvalgt som leder i Pensjonistpartiet

Publisert: 28. januar 2019 14:15.

Del på sosiale medier:

 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Pensjonspartiet på Hitra avholdt nylig sitt årsmøte og nominasjonsmøte på Hitra Rådhus.
- Det var godt oppmøte tross glatte veier denne kvelden forteller Inger Sundgård, men vi fikk avviklet både årsmøte og nominasjonen foran høstens kommunevalg melder hun til Hitra24.

Annonser

Tross glatte veger og enkelte trafikale problemer var det godt oppmøte beretter Sundgård.

– Etter en kort velkomst av lokallagsleder Per Ervik, fikk vår hovedtaler Svein Otto Nilsen som er fast representant i fylkestinget for Pensjonistpartiet ordet.  Han sitter nå i Transportkomiteen, forteller Sundgård til Hitra 24.

Nilsen orienterte om de sakene Pensjonistpartiet arbeider med i Fylkessammenheng. Blant annet fergesambandet mellom Hitra og  Kjørsvikbugen, fri tannlegebehandling – ikke bare for de som bor i sykehjem, men også for eldre med hjemmesykepleie som bor hjemme.

Målet for Pensjonistpartiet er fri tannhelse for hele befolkningen i følge Sundgård. Gratis psykisk helsetjeneste arbeides det også med å få til.  Av saker de har jobbet med nevnes det å få på plass mobbeombud i det nye Trøndelag, noe som når er på plass. Videre jobbes det med at ungdom ikke skal få fravær i skolen på grunn av kjøreopplæring. Dette har regjeringen nå innført. Av andre saker som partiet er opptatt av er ettervern etter soning og trening som medisin etter Hitramodellen, skriver de i sitt referat.

I følge Pensjonistpartiet er asfaltering av Fylkesveier fortsatt en fanesak, og gang og sykkelveier er tatt opp i Teknisk komite i Fylket.

Her er Pensjonistpartiets valgliste for kommunestyrevalget høsten 2019

 

Bredbånd og mobildekning må bli bedre i alle regioner og det arbeides det fortsatt mye med i følge Pensjonistpartiet. Plastforsøpling av havet er det også stort fokus på i fylket.

Fire saker med fokus på

Etter at de vanlig Årsmøtesakene var unnagjort, hadde årsmøtet fått inn fire saker som ble behandlet.

 • Fergesamband Hitra – Kjørsvikbugen er viktig som et middel for å komme seg til fastlandet dersom Hitratunnelen blir stengt over flere dager.
 • Gode tiltak for Demens/Altzheimerpasienter er noe det stadig skal jobbes med.
 • Større krav om kjøreferdigheter for utenlandske vogntogsjåfører som skal ferdes på norske vinterveier bør bli innført snarest.
 • Etablering av bobilparkering i Fillan området.  Kommunen har nå satt av penger og dette bør gjennomføres snarest.

Pensjonistpartiets nye styre

Etter at valgene var unnagjort består det nye styret av:

Leder Per Ervik, nestleder Synnøve Hanssen, kasserer Gunnar Andresen, sekretær Inger Sundgård, Styremedlemmer i laget ble Otto Jæger Lien, Jan Egil Handberg og Johan Harald Lervåg.

 

 

Annonser

Les også