Geir Nilsberg er kommuneoverlege i Hitra kommune. I dag kommer han med oppdatert info om Koronoaviruset sammen med sin kollega på frøya.

- Vi enda har store muligheter til å stanse spredning av viruset

– Per i dag er det ikke grunnlag for avlysning av arrangementer i øyregionen

Publisert: 6. mars 2020 11:00.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Kommuneoverlege Geir Nilsberg har i dag sammen med sin kollega på Frøya sendt ut en rekke råd om hvordan du som innbygger skal forhholde deg til Koronoaviruset. Se også informasjonsvideo fra Helsedirektoratet laget spesielt for barn som spør lenger ned i saken.

Koronainformasjon fra kommuneoverlegene

 • Oppdatert informasjon til enhver tid finnes på www.fhi.no.
 • Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015
 • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Situasjonen nasjonalt

Økende antall smittede, ingen alvorlig syke eller dødsfall. Alle tilfellene kan fremdeles knyttes til utbrudd i utlandet. Helsemyndighetene forventer at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.  Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke.
I en slik fase kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning. Valg av tiltak må hele tiden stå i samsvar med utviklingen av situasjonen.

Skal man gjennomføre større arrangement hvor mange mennesker samles?

Situasjonen i kommunene følges fortløpende, herunder også vurderingen av gjennomføring av offentlige og private arrangement. Her vil FHI og Helsedirektoratet komme med veiledende råd, men det er opp til den enkelte kommune og arrangør å vurdere om arrangement skal avlyses eller utsettes. Vi forholder oss til de anbefalinger og føringer som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til enhver tid kommer med. Per i dag er det ikke grunnlag for avlysning av arrangementer i øyregionen. Det er imidlertid viktig at arrangører legger til rette for god håndhygiene, og at mennesker som har luftveissymptomer, uansett om man har vært i områder med smitte eller ikke, vurderer om man skal delta på arrangementer med mange mennesker.

Vask hendene og nys/host i papirhåndkle

Vi vil understreke viktigheten av god håndhygiene og hoste- og nyseetikette. Dette er viktig for å sikre de av oss i samfunnet som er mest sårbar for sykdom; eldre, kronisk syke og andre med nedsatt immunforsvar. Det er også viktig at hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste og/eller pustebesvær – tar hensyn til sine omgivelser og holder seg hjemme/inne og unngår store forsamlinger.

Hvem skal testes for koronavirus?

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Per nå defineres mistenkte tilfeller som:
Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i: Områder med vedvarende spredning av koronaviruset
 • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon?

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by.

Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme.

Vi ønsker å understreke viktigheten av at man overholder karantene hvis man er satt i dette. Da skal man ikke bevege seg på butikk, jobb eller drive fritidsaktiviteter utenfor hjemmet.

Det er innført arbeidsrestriksjon for ansatte i helsetjenesten som de siste 14 dager har vært i områder med vedvarende spredning, og ikke hatt kjent nærkontakt med bekreftet tilfelle (lavrisikokontakt).

Hvordan snakke med barn om viruset? Se video her

Helsedirektoratet har laget en veldig fin informasjonsvideo rettet mot barn. Den kan du finne her.

Oppsummert

Vi er inne i en viktig fase, hvor vi enda har store muligheter til å stanse spredning av viruset. Dette avhenger av en dugnadsinnsats blant våre innbyggere. Har du vært ute og reist i områder med vedvarende spredning, er det viktig at du kontakter fastlege eller legevakt hvis du får hoste, feber eller pustevansker innen 14 dager etter hjemreise. Dette gjelder også dersom du har mellomlandet i et land med vedvarende spredning. Er du helsepersonell og har vært på reise i disse områdene, skal du være hjemme fra jobb 14 dager etter hjemkomst.

Utover dette: god håndhygiene og gode rutiner ved hoste og nysing, er det beste smitteverntiltaket for alle virus, også koronaviruset. Ved å følge disse rådene begrenser vi eventuell smitte og tar hensyn til de som er mest utsatt for alvorlig sykdom ved koronasmitte i samfunnet vårt, nemlig eldre, kronisk syke og andre med nedsatt immunforsvar.

Les også