Knarrlagsundbrua er både smal og har store korrosjonsskader. Nå krever både beboere og næringsdrivende at noe må gjøres.

Planlegger ny bru over Knarrlagsundet

Publisert: 2. november 2018 7:00. Sist oppdatert: 2. november 2018 7:43

Del på sosiale medier:

  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Siden det fortsatt foregår en vurdering av Knarrlagsundbruas kritiske bæreevne er akseltrykket satt ned fra 10 tonn til 8 tonn. Det
vurderes nå bygging av ny bru i følge Statens Vegvesen.
-Trøndelag fylkeskommune har i oktober bedt Statens vegvesen utarbeide reguleringsplan for ny Knarrlagsundbru, forteller Egbert Holtrop ved Vegavdelingen i Statens vegvesen.

Annonser

Har konsekvenser for transport over brua

Etter vurderinger av bruas tilstand tidligere i år ble det fra 1. oktober nedsatt aksellast over brua. Det medfører at vogntog fra Marine Harvest sitt anlegg spesielt må kjøre med redusert lastekapasitet så lenge dette pålegget foreligger. Dermed går det to til tre ekstra trailere fra slakteriet i døgnet bare på grunn av redusert lastekapasitet.

Debatten om ny bru eller oppgradering av eksisterende bru har pågått over mange år, men det er først i det siste året at dette har blitt tatt på alvor. Nå ser det ut som både fylkespolitikere og Statens Vegvesen vil gjøre noe med dette, og det er satt i gang en prosess for å få bygd ei ny bru, etter det Hitra 24 har fått informasjon om.

Vektreduksjon på brua

Vi har stilt spørsmålet til Egbert Holtrop ved Vegavdelingen i Statens vegvesen, både om akseltrykkreduksjonen og muligheten for at det nå skal kommune noen fortgang i planleggingen av nybru.

– De fleste hovedvegene i Norge har 10 tonns aksellast og 50 tonn totalvekt. Dette gjaldt også for Knarrlagsundbrua. Etter at det ble avdekket skader på brua, ble den skiltet til Bk T8 og 50 tonn totalvekt, forteller Holtrop.  Dette betyr at tillatt aksellast ble endret fra 10 tonn til 8 tonn.

Dette har medført reduksjon av lastemengde på de største laksetransportene og den siste tiden har utekontrollen i Statens Vegvesen hatt flere vektkontroller for å sjekke at denne begrensningen overholdes. Seinest mandag denne uka ble to kjøretøy veid og funnet for tunge.

Mandag ble det to kjøretøy som fikk overvektsgebyr over Knarrlagsundbrua da Statens Vegvesen hadde vektkontroll på stedet. Akseltrykkreduksjonen medfører utfordringer for bl.a. Marine Harvest som har slakteri på Ulvan.

 

Hvordan er transporttørene gjort oppmerksomme på denne reduksjonen Holtrop? Det er jo ikke skiltet noe spesielt om dette ved innkjøring på brua, der er det bare varsel om avstand på 100 meter mellom kjøretøy?

– Ordinært er det veglista som bestemmer hvilken bruksklasse som kan benyttes for veg og bru. Ved uforutsette hendelser benyttes skilt, inntil ny vegliste blir utgitt. Veglistene, som er kunngjort i Lovdata, utgis to ganger hvert år, ca 1. april og 1. oktober. Det er transportørenes ansvar å forholde seg til den til enhver tid gjeldende veglista, påpeker Holtrop.

– Det var planer om å sette brua ytterligere ned i bruksklasse, til Bk T8 og 40 tonn totalvekt, ved utgivelse av vegliste 1. oktober i år. Siden det fortsatt foregår en vurdering av bruas kritiske bæreevne, ble det bestemt at veglista skulle endres fra Bk 10 til Bk T8, mens totalvekt på 50 tonn ble beholdt uendret inntil videre. Dagens skilting skulle opprettholdes slik den er i følge Statens Vegvesens mann.

Dette betyr at det ikke har vært noen endring i bruksklasse eller totalvekt for brua, etter at skiltene kom opp. Det er kun akseltrykk som er endret.

Når kan beboerne og næringsdrivende i området regne med at det begynner å skje noe, folk er utålmodige?

– Trøndelag fylkeskommunene har i oktober bedt Statens vegvesen utarbeide reguleringsplan for ny Knarrlagsundbru. Utarbeidelse av en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven tar anslagsvis 1,5-2 år. Deretter blir det etter planen fremmet en investeringsbeslutning for fylkestinget, avslutter Egbert Holtrop i Vegavdelingen i Statens Vegvesen.

 

 

Annonser

Les også