Styreleder Eyvind Risnes i Hopsjø Småg Vannlag kan endelig fastslå at spaden kan settes i jorda for å føre fram rent vann til bygda. Styreleder Ole Andre Fillingsnes ved siden av konstanterer at dette er den største kontrakten bedriften Småge Drift AS har tatt på seg. I løpet av 2020 skal de ha ført frem distribusjonsnett til alle abonnenter som har tegnet seg på strekningen. Da blir det blankt vann i kranene lover de to.

Lover blankt og godt vann i kranene på Hopsjø - Smågesjø

Private utbyggere sikrer blankt vann i kranene for nok ei bygd

Publisert: 23. juli 2019 10:44.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Styreleder Eyvind Risnes i Hopsjø Småge Vannlag kan endelig fastslå at de første vannrørene fra Hopsjø til Smågesjø kan legges i grøfta. I midten av august starter Småge Drift med graving av sprenging slik at over 80 husholdninger får blankt vann i rørene etter hvert. I løpet av 2020 skal alle de som har tegnet seg som abonnenter på strekningen være tilknyttet den kommunale vannforsyningen som skal levere rent vann til det private vannlaget.
- Dette har vi kjempa for i gjennom mange år, og uten at oppsitterne har tatt ansvar sjøl ville neppe dette sett dagens lys ennå, mener Risnes.

Annonser

Den største kontrakten for Småge drift

Det var den lokale entreprenøren Småge Drift AS med Tidemann Fillingsnes i spissen som kunne underskrive sin største enkeltkontrakt noensinne før helga. De skal bygge og legge fram vannledninger og kummer til de 86 abonnentene som har tegnet tilknytting til det nye, private vannverket som har satt i gang utbyggingen.

Det er gitt kommunal lånegaranti for hele lånerammen på 11,5 millioner det private vannlaget tar opp for å bygge ut distribusjonsnettet ut til den enkelte abonnent. Totalt skal det bygges fem koblingspunkt på strekningen fra Hopsjø – Smågesjø, der det vil bli koblet til abonnentene etter hvert som de blir ferdigstilt. Kommunen skal sørge for framføring av hovedvannledningen fra Hopsjø til Borbukta ved Melandsjø og derfra skal vannlaget sørge for den videre utbyggingen ifølge Risnes.

Det var god stemning rundt bordet da representanter for vannlaget og entreprenør skrev kontrakt sist fredag.

Fredag skrev de under kontrakt med Småge Drift AS som har fått tildelt hovedentreprisen for denne utbyggingen. For dette selskapet er det den største kontrakten de har hatt så langt.

– Det er en merkedag for bygda, og 19. august starter Småge Drift opp med sitt første arbeid på strekningen lover Eyvind Risnes. Dette er en kamp bygdefolket har kjempet for i over 20 år for å få reint vann i kranene, men det ble først i fjor sommer at det ble fart i arbeidet etter at vi fikk til en avtale med kommunen om levering av kommunal vann og lovnad på garanti hvis vi kunne få over 80 abonnenter. Det har vi gjort og Vannlaget ble stiftet og i løpet av 2020 skal det være lagt fram reint og godt vann i alle kraner som har tegnet abonnement, forteller Risnes mens han viser oss traseene som skal gå langs strekningen Hopsjø-Småge.

Starter bygginga i august

På kontrakstunderskrivinga har far Tidemann Fillingsnes med seg sønnene Ole Andre som er styreleder i selskapet og yngstemann Jonas som begge skal jibbe med dette prosjektet.  Selv bor Tidemann helt på enden av strekningen som nå skal få reint vann framført og det blir en lettelse når han slipper å hente vann ukentlig for å ha nok og godt vann til driften hjemme på gården. Totalt vil det være 5-6 mann i arbeid underveis for å få ledningsnettet ferdigstilt og i orden. De skal grave fram og legge vannledning til hver hus- og hyttevegg til dem som har kjøpt seg inn i vannlaget med andeler på 50.000 kroner hver forteller Eyvind Risnes. Hvor stor kontrakten er i kroner vil ingen av partene ut med, men vi forstår det slik at både egenkapital og lånekapital går med i prosjektet.

Fra venstre: Styreleder Ole Andre Fillingsnes i Småge Drift sammen med Tidemann og Jonas Fillingsnes, Tor Magne Langø som er styremedlem i vannlaget og Jørgen Olsen (som er byggherreombud for prosjektet, sammen med styreleder Eyvind Risnes fra Hopsjø-Småge Vannlag.

Hopsjø Småg Vannlag ble stiftet på nyåret i år, og de vil stå for selve utbyggingen. Risnes forklarer at ledning som kan forlenges videre mot Hestnes hvis det blir aktuelt med en tilsvarende utbygging der.

– Når vi står ferdig med denne utbyggingen håper jeg kommunen kan overta vannverket i sin helhet og drifte det, de får i alle fall et tipp topp moderne vannledningsnett som er i samsvar med alle forskrifter og regler kommunen selv stiller til  sine vannledninger avslutter  Eyvind Risnes.

Annonser

Les også