Kjørte i 135 km/t i tunnelen - må ta føttene fatt ei tid framover

Råkjøring gjennom tunnel straffet seg

Publisert: 4. desember 2018 13:06.

Del på sosiale medier:

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det var tidlig i oktober den unge hitterværingen i midten tjue-åra tråkket vel hardt på gasspedalen da han skulle hjem til Hitra en søndag kveld. Nå har han allerede fått avsagt dommen etter et møte i Fosen Tingrett nylig.

Annonser

Tidligere straffet flere ganger

Den unge hitterværingen måtte stå til rette i Fosen Tingrett etter at den lokale politipatruljen tidlig i oktober målte hastigheten gjennom Fenestunnelen til hele 135 km/t. Som de fleste vet er det 80 km fartsgrense på stedet, og hastighetsoverskridelsen sent søndag kveld medførte førerkortbeslag og et møte i retten på Brekstad.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten, og med bakgrunn i dette og fartsmålingen ble han dømt for å ha kjørt hele 55 km/t over fartsgrensen på strekningen. Retten legger til grunn at overtredelsen skjedde på en sterkt trafikkert strekning og i tillegg til at siktede tidligere er straffet flere ganger for overtredelse av vegtrafikkloven ble dette tillagt som skjerpende i domsavsigelsen.

Tap av førerkort og samfunnsstraff

Det var gjennom Fenestunnelen den unge hitterværingen råkjørte tidligere i høst. Nå har han fått dommen sin.

En overskridelse med denne hastigheten ligger i grensen mellom betinget og ubetinget fengsel, men Høyesterett har imidlertid gitt uttrykk for at det kan anvendes samfunnsstraff i hastigheter til og med 135 km/t. Påtalemyndigheten hadde derfor lagt ned påstand om samfunnsstraff på 36 dager, subsidiært 18 dager i fengsel.

Fosen Tingrett fant dette som riktig straffeutmåling og i tillegg til samfunnsstraffen ble førerkortet inndratt for en periode på ti måneder. Den tiden førerretten har vært midlertidig tilbakekalt kommer til fradrag og den domfelte må belage seg på å ta delvis ny førerprøve før han får førerkortet tilbake.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen på stedet.

Annonser

Les også