Sigrid Helene Hanssen håper de første skal få rent vann til jul

Håper de første skal få rent vann til jul

Rent vann i kranen og «ræserfart» på nettet – ja det bli bra

Publisert: 6. november 2018 8:57. Sist oppdatert: 6. november 2018 8:57

Del på sosiale medier:

  • 122
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

I denne uka ligger fartøyet til Seløy undervannsservce i Fillfjorden og jobber med å legge nye vannledninger fra Fillan vannverk til Tranvik vannverk som er under bygging. Det er kommunen som legger rør i fjorden, men det private vannlaget som håndterer det store prosjektet med å skaffe rent vann til grenda si i Tranvikan.
- Vi håper på rent vann til jul for noen abonnenter sier ildsjelen Sigrid Helene Hanssen i Tranvik Vannlag.

Annonser

Legger sjøvannsledning i Fillfjorden

De siste dagene har Seløy undervannsservice ligget med sitt rørleggingsfartøy i Fillfjorden. De jobber med å koble sammen rørlengder for tilførselrøret til Tranvikan.

– Det er KN Entreprenør  som har oppdraget med sjøledningen, forteller byggeleder Jørgen Olsen som følger tett med i den kommunale delen av prosjektet.  KN og underentreprenør Seløy Undervannsservice driver nå med montering av betonglodd som belastning for å holde 225 mm vannledningen på sjøbunnen, forteller han.

Mandag var det fullt kjør ombord i fartøyet til Seløy undervannsservice. Perfekte arbeidsforhold for rørlegging og sammenkobling så langt.

Ledningen sveises etterhvert sammen til en lang lengde som ankres opp i traséen mellom Fillan og Tranvikan, før den kontrollert senkes ned på havbunnen. Arbeidene er væravhengig, men det er gode forhold akkurat nå opplyser Olsen.  Planen er at ledningen skal kunne levere vann iløpet av uke 48, om været holder seg brukbart forteller han til Hitra24.

Vi spør Sigrid Hanssen som nok har vært den største pådriveren for å få dette prosjektet realisert om hvordan arbeidet på det private vannlaget ligger an så langt.

Kommet godt i gang

Hvor langt er dere kommet og hva er status på prosjektet vann til Tranvikan Sigrid?

– Vi er godt i gang, og det gledes stort at det allerede til jul kan renne godt drikkevann ut av kranen til noen av oss. Ja jeg har fått høre at» det er den beste julegaven de noen gang har fått» som det ble sagt til meg av en av våre medlemmer sist uke, forteller Sigrid Hanssen.

Forrige uke konkluderte hun med at det er stor sannsynlighet for at det blir vann til jul.

Her ser vi fartøyet med rør foran og bak. Med lodd på den ene siden og uten lodd på den andre.

Hvordan har legging av vannledninger på land gått, ligger dere godt an etter planen?

– Totalt skal det legges 9000 m med vannledning på land mellom Kaldkløvan og Ulværet – og startpunkt for gravingen er på Tranvikan, hvor Hitra kommunes vannledning fra Fillan kommer på land. Kommunens vannledning kobles inn i en kum på land i Tranvikan, hvor det monteres vannmåler som teller alle kubikkmeter vann som selges til Tranvik Vannlag oppsummerer Sigrid.

Tranvik Vannlag står for utbyggingen av 5000 meter med 225 mm vannledning fra Tranvikan til Ulværet og 4000 meter 110 mm vannledning fra Tranvikan til Kaldkløvan.

Det er mye sprenging og graving av grøfter på landsiden for å klargjøre for sikker vannforsyning til alle abonnenter.

Og hvem er det som har entreprisen på prosjektet?

Det er AF Hitra VA og fiber som er entreprenør i prosjektet. Det er et arbeidsfelleskap mellom AHS Maskin AS og BRH Anlegg AS. Entreprenøren forteller meg at når denne uka er omme så vil ca. 1500 meter med vannledning og fiber være lagt ferdig, sier Sigrid Hanssen.

Tror flere kommer til

Det er så langt 60 betalende medlemmer som har blitt med på prosjektet og det er det tallet vannlaget la til grunn før oppstart. Slik sett er Sigrid Hanssen fornøyd med oppslutningen, før hun legger til.

– Men økonomien i prosjektet er utfordrende så vi ønsker oss flere medlemmer, å det er jeg sikker på at vi får! Før nest år er omme er vi mellom 70 og 80 medlemmer tenker jeg sier en optimistisk vannverksleder.

Vannrørene belastes med lodd med jevne mellomrom slik at de blir liggende på havets bunn

Og når er dere klare for å koble på så det etterlengtede klare vannet kan renne gjennom springen?

– Hele prosjektet skal være ferdig til 1. august neste år, men allerede til jul i år vil medlemmer mellom kum åtte og ti, det vil si mellom Storvika og «butikken» på Tranvikan få mulighet til å bli påkoblet om alt går etter planen. Det er selvsagt en forutsetning at de har fått på plass ett ledningsnett som er godkjent som vi kan koble oss til, da får vi rent vann i kranen til jul har jeg forhåpninger om, sier vannverksentusiasten Sigrid Hanssen.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til drøye 14 millioner kroner, hvorav kommunen bidrar med 2 millioner kroner til økt dimensjon på vannledningen fra Tranvikan til Ulværet.  Denne kostnaden gjelder prosjektet som bygges på land. Kommunens del i sjøen mellom Fillan og Tranvikan som legges i disse dager kommer i tillegg og har en prislapp på ca. 4 millioner kroner. Totalt snakker vi om et prosjekt med prislapp rundt 18 millioner kroner eks merverdiavgift.

– Det er viktig for meg å presisere at det er Tranvik Vannlag som står som ansvarlig byggherre for prosjektet på land og vi er således økonomisk ansvarlig for utbyggingen med en prislapp på 12 millioner kroner, noe som er to tredeler av hele prosjektet, forteller Sigrid som sier det er en tøff arbeidsoppgave for dem.

Her fra kontraktsinngåelsen med Tranvikan Vannlag og entreprenøren. Jørgen Olsen er innleid som konsulent.

– Det er tøft og ganske uvanlig at det bygges ut så stort i privat regi av denne type anlegg, men vi skal «lande den her båten» og vann skal det bli til alle som vil ha!

Legger fiberkabler samtidig

I forrige uke ble det inngått avtale mellom entreprenøren og  Sodvin om legging av fiber i grøfta sammen med vannledningen.

– Dette er vi selvsagt veldig fornøyd med. Sodvin har vært positiv hele vegen og lovt å bli med i prosjektet forutsatt at de fikk nok påmelding, og vi har meldt oss på. Rent vann i kranen og «ræserfart» på nettet – ja det bli bra.

Det legges fiberkabler sammen med vannledningene så nå blir bygda som hverken hadde rent vann eller godt nett, knyttet sammen med godt vann og nettkvalitet av beste sort.

Sigrid Hansen skryter av det gode samarbeidet og dialogen det har vært med kommunen, både politisk og administrativt.  Folk som er på når de må, og som beslutter og gjennomfører innen rimelig tid, det er vi avhengig av for å lykkes med sånne prosjekt. Og det synes jeg dette prosjektet er ett resultat av konkluderer en veldig fornøyd vannverksutbygger.

Når vi spør om det er noe de mangler når dette er på plass kommer svaret kontant.

– Jo vi mangler ennå litt infrastruktur i bygda, vi må få asfalt på vegen vår, og det må vi prøve å få på plass sier Sigrid Hanssen som tydeligvis ikke ser seg redd for å gå løs på nye oppgaver.

Vannledningene kommer i lange slep(3-500 m) og sveises sammen til en sammenhengende vannledning fra Fillan til Tranvikan

 

Annonser

Les også