Orkdalsregionen samles på Hitra

Samles om felles kamp mot forurensing

Publisert: 7. juni 2018 11:25.

Del på sosiale medier:

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Orkdalsregionen starter sitt todagers regionmøte i dag på Fillan. Rådet som består av representanter fra samarbeidskommunene i Orkdalsregionen skal blant annet jobbe med å lage en felles plan på forurensing i hele regionen og se på helsesamarbeidet framover.

Annonser

Foto: Orkdalsregionen er samlet til regionrådsmøte på Hjorten hotell torsdag og fredag.

Dagsaktuelt tema

Håkon Jordet Kibsgaard, daglig leder i Orkdalsregionen, skal lede politikere og administrasjon gjennom den to dagers regionkonferansen som går av stabelen på Hitra torsdag og fredag.

Når Hemneordfører Odd Jarle Svanem som er leder i rådet innleder dagens møte på Hjorten hotell er de to dagene viet spesielt oppmerksomhet rundt forsøpling og felles utfordringer rundt dette. Odd Arne Arnesen i Mausund feltstasjon vil forklare omkring 30 deltakerne fra de ni faste kommunene og fire obeservatørkommunene i regionrådet, hvordan de har tatt tak i utfordringen og gjort noe med det. I tillegg vil Hamos og Kystmiljø gi politikerne faglige innspill på hva som er gjort og hvordan situasjonen er rundt i regionen på dette området. Planen er at disse kommunene på fredag skal bli enige om å lage en felles plan i kampen mot forurensing i hele regionen oplyser daglig leder i regionrådet Håkon Kibsgaard Jordet til Hitra 24.

– Vi registrerer jo at temaet omkring forsøpling og forurensing er noe folk er blitt veldig opptgatt av og det er jo kjempebra. Dette er jo noe som har bygd seg opp over tid og sammen med alle deltakerkommunene her må vi klare å komme fram til en felles tiltaksplan som vi skal følge opp i tida framover, forteller Kibsgaard.

Hvor går helsesamarbeidet videre?

– I regionen har vi jo også hatt et utstrakt samarbeid innenfor helsesektoren forklarer Kibsgaard. Her har vi hatt SIO-samarbeidet, med kommunal akuttberedskap i Orkdalsregionen, felles legevaktordning ved Orkdal og ikke minst oss om felles utviklingsarbeid inenfor helsesektoren. På St.Olav Orkdal har vi KAD-senger, kommunale akuttplasser som står klare og nå er det laget en ny avtale med St. Olav om dette slik at de skal drifte dette videre på vegne av kommunene.

Avtalen som er fremforhandlet skal godkjennes i den enkelte kommune og for Hitra sin del blir det i kommuenstyret den 21. juni. Avtalen innebærer at det fortsatt vil være et et akuttmottak ved Orkdal sjukehus, og at det blir en felles styring av akuttmottaket, felles legevakt og de kommunal akuttsengeplassene.

Før deltakerne reiser hjem på fredag skal de se på nye ting de kan samarbeide om i utviklingsarbeid innenfor helsesektoren. Innføringen av den digitale Helseplattformen som gjør at helseinformasjon skal være tilgjengelig for alle enheter som har behov for dette ved behov er det viktig å få på plass i kommunene forklarer Håkon Kibsgaard som er daglig leder i Orkdalsregionen.

Regionrådet der Hitra og Frøya er representert med Ole Haugen, Dag Willmann og Laila Eide Hjertø fra Hitra og Berit Flaamo, Arvid Hammernes og Svanhild Mosebakken fra Frøya tar også for seg tema omkring det nye fylket og utfordringene dette innebærer. Hvordan kan Trøndelag og kommunene spille hverandre gode er et av spørsmålene de skal diskutere.

Les også