Sigrid Helene Hanssen (tv) overtar ledervervet i Hitra Høyre etter Tor Johan Sagøy. Sagøy sitter fortsatt i styret.

Årsmøte i Hitra Høyre:

Sigrid overtar klubba i Hitra Høyre

Publisert: 3. februar 2020 10:22.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Sigrid Helene Hanssen overtar styringa i Hitra Høyre etter Tor Johan Sagøy som satt fram til årsmøtet forrige uke. Sigrid sitter også som partiets faste representant i formannskapet denne perioden i en kommunestyregruppe som ble utvidet til tre representanter. Det var et godt besøkt årsmøte, med mange saker på dagsorden utenom valg.

Hitra Høyre kan melde om et økende antall medlemmer og i året som har gått har lokallaget også  fått opprettet egen avdeling av Senior Høyre på Hitra. Det er den nyvalgte lederen veldig fornøyd med.

Valgt til ny leder for Hitra Høyre ble Sigrid Helene Hanssen, nestleder Dag Willmann og kasserer Tor Johan Sagøy. Stig Atle Lervåg, Ingvar Aabrek Klingenberg, Ivar Kvernø og Egil Hestnes ble valgt til medlemmer i styret.

Vil ta opp viktige saker i lokalsamfunnet

Årsmøtet i Hitra Høyre vil gjøre Høyre mer synlig overfor velgerne, gjennom forslag, tiltak og gjennomføringer, som bidrar til å skape ett bedre lokalmiljø, oppsummerer hun etter årsmøtet. Av saker som opptar lokallaget spesielt nå er å få ferdig hovedvannplanen for Hitra i første halvår 2020, slik at den kommer opp til endelig behandling.

– Hitra Høyre ber om at hovedvannplan for Hitra kommune får prioritet og utarbeides og behandles innen utgangen av første halvår i 2020.  Dette med bakgrunn i at innbyggere på Hestnes og i Grefsnesvågen har forurenset drikkevann og at kommunen har flere private vannlag som forventer tilbakemelding og plan for handling gjennom hovedvannplan i første halvår av 2020. Mattilsynet har stor fokus på vannsikkerhet og dette ansvaret bør ligge hos kommunen, ikke på dugnad hos innbyggerne, uttaler de seg fra årsmøtet.

Et annet viktig punkt er oppgradering og vedlikehold av veier på Hitra. Her vil lokallaget at alle fylkesveier i kommunen skal inn på prioriteringslista for opprusting og asfaltering.

– Hitra kommune har mange veger med svært dårlig standard, noe vi har sett og ser bilder og innslag av med jevne mellomrom i avisa. Alle disse vegene må inn på prioriteringslista slik at de blir politisk behandlet og får en prioritert plass som gir resultater i form av opprusting og fast dekke, heter det i uttalelsen.

Et tredje punkt som skapte debatt var forslaget om endring av regulering for turistfiske.  Forslaget som ligger til behandling i departementet og storting vil ha store konsekvenser for en stor næring på Hitra som reiseliv og  turistfisket utgjør.

– Årsmøtet i Hitra Høyre støtter opp under høringssvar fra turistfiskenæringa i Hitra og Frøya på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til regelendringer knyttet til turistfiske. Fiskeridepartementet sendte i januar forslag om innstramminger i mengden fisk som utenlandske fisketurister kan ta med seg hjem. I dag er det lov å ta med 20 kilo filet ut av landet hvis man har bodd hos en registrert turistfiskebedrift, og 10 kilo dersom bedriften ikke er registrert hos Fiskeridirektoratet. Tidligere Fiskeriminister Harald T. Nesviks foreslo at i det nye regelverket skal det være lov å ta med 20 kilo fisk, men kun som hel fisk som er sløyd og hodekappet. Og da bare hvis man har fisket hos en registrert bedrift. Et annet forslag er at man tar bort muligheten til å utføre denne kvoten én gang i uken, og innfører en regel om at man kun får ta med fisk ut av landet en gang i løpet av året.Begge disse forslagene får dramatiske konsekvenser for turistfiskenæringa noe de har gitt uttrykk for i et felles høringsforslag der de argumenterer for at det vil ødelegge hele næringen. Fisketurismen bidrar også ut over egen næring til båtprodusenter, lokale kjøpmenn og andre arbeidsplasser, noe det er viktig å ta høyde for og ta vare på i de små distriktene våre, heter det i uttalelsen som også sendes over som resolusjon til fylkesårsmøtet i partiet.

Ønsker å være en synlig leder

Den nyvalgte lederen i lokalpartiet, Sigrid Helene Hanssen, ønsker å være en synlig og engasjert politiker i lokalmiljøet.

– Som nyvalgt leder for Hitra Høyre vil mitt mål og fokus fortsatt være å engasjere meg for innbyggere i hele kommunen, for rettferdighet og for likebehandling. Hitra kommune har med sin geografi og størrelse noen utfordringer men som jeg ser det, aller flest muligheter! Disse må vi se og legge til rette for, uansett om de er i sentrum eller i distriktet, avslutter Hanssen som takker medlemmene for tilliten hun er gitt.

 

Les også