Aunøyas venner har fått midler både fra fylkeskommunen og kommunen til å sikre bedre og tryggere adkomst til friluftsområdet på Aunøya.

Sikrer bedre adkomst til friluftsområdet Aunøya

Publisert: 26. september 2019 15:49.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Aunøyas venner har søkt om midler fra både kommunen og fylkeskommunen for å få på plass en ny flytebrygge på Aunøya. Totalkostnad er beregnet til 141.000 kroner, og fylkeskommunen har tildelt 70.000 tidligere til dette formålet. I sitt siste møte i fellesnemda for Hitra og Snillfjord kommune bevilget lokalpolitikerne de manglende 66.000 kroner for at de kunne få dette gjort.

Annonser

Dermed kan prosjektet realiseres med stor grad av hjelp fra deltakerne i stiftelsen Aunøya der både fylkeskommune og Hitra kommune har en stor rolle.

Det er Aunøyas venner som har søkt om dette tilskuddet. Aunøyas venner har av Stiftelsen Aunøya fått delegert ansvaret for praktisk tilrettelegging og drift av Aunøya friluftsområde, og står derfor som søker. Aunøyas venner har også inngått en skjøtselsavtale med Hitra kommune som skal bidra til drift og tilrettelegging av friluftsområdet for allmennheten.

 

Ny flytebrygge ved Jektneset erstatter tidligere flytebrygge samme sted som ble fjernet for en del år tilbake da den var i dårlig forfatning. Ny flytebrygge er en del av satsningen for å gjøre friluftsområdet lettere tilgjengelig for allmennheten via en direkte forbindelse over Djupsundet mellom Aunøya og Jøsnøya. Ved Jøsnøya har Hitra kommune avsatt en parsell ned til sjøen som skal
gi allmennheten adkomst til Aunøya.

Kostnaden til ny flytebrygge er beregnet til 141.000 kroner. Trøndelag fylkeskommune har sagt seg villig til å bidra med 70.000 kroner og Aunøyas venner med dugnad for 5.000 kroner. Når fellesnemnda for Hitra og Snillfjord nå bevilger 66.000 kroner , er prosjektet fullfinansiert og kan realiseres med ny flytebrygge som sikrer bedre adkomst til friluftsområdet på Aunøya.

 

Annonser

Les også