Må betale bortimot 300.000

Sjalu Hitterværing kjørte førti mil for å fylle olje og såpe i brønnen til eksdama

Publisert: 30. januar 2019 16:15.

Del på sosiale medier:

  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En mann fra Hitra i 40-åra er nylig dømt til å betale rundt 300.000 kroner i erstatning, bot og sakskostnader etter at han kjørte bortimot 40 mil for å fylle brønnen til ekskjæresten på Østlandet med såpe og hydraulikkolje. Mannen benektet forholdet, men retten fant ikke å feste noen lit til Hitterværingens forklaring.

Annonser

Et svært turbulent forhold

Forholdet mellom mannen og den fornærmede kvinnen ble i retten beskrevet som svært turbulent i den perioden de var sammen fra sommeren 2016 fram til februar 2017, da mannen ble ilagt besøksforbud til kvinnen på grunn av truende og kontrollerende oppførsel

Etter at besøksforbudet trådte i kraft har mannen imidlertid prøvd å nå kvinnen en rekke ganger på telefonen og i løpet av en måneds tid viser telefonutskrifter at han ha ringte fornærmede 20 ganger og sendte sms. Han benyttet telefon fra sin arbeidsgiver,men arbeidsgiver bekrefter at det var mannen fra Hitra som disponerte den på de aktuelle tidspunkt. Tiltalte som ikke møtte i retten, men som forklarte seg per telefon til retten, mener oppringingene skyldtes at han uforvarende hadde «lommeringt» henne. Da hennes telefonnummer lå øverst på telefonlista måtte han ha kommet borti ringeknappen og ringt ved uhell.

– Retten finner ikke å kunne legge til grunn tiltaltes forklaring om uforvarende oppringing. Utskriften fra teledata viser at oppringingen skjedde til alle døgnets tider og at flere oppringninger skjedde fra rundt midnatt til klokka 6 på morgenen. Retten fant det derfor bevist at mannen hadde brutt kontaktforbudet på tross av det idømte besøksforbudet.

Fikk med seg kamerater for å hente gjenstander

Da tiltalte hadde noen gjenstander med seg til eiendommen til fornærmede og ikke fikk hentet dette selv på grunn av dette besøksforbudet, fikk han et par kamerater med seg fra Hitra for hente eiendelene på kvinnens bopel. Begge kameratene hadde sagt seg villig til å bistå med å hente gjenstandene under forutsetning av at tiltalte ikke gjorde noe galt, da de ikke vill bli innblandet i noe. Fornærmede var bortreist den helgen i juni 2017 da kameratene skulle hente gjenstandene som var satt fram  hos henne.

De to kameratene kjørte nedover til Østlandet og tiltalte ble med på turen. I retten forklarte de to kameratene at at tiltalte instruerte dem til å sette han av på en skogsbilvei et stykke fra gården de skulle hente gjenstandene. Her møtte de to hjelperne mor og sønn til den fornærmede kvinnen, og fikk hentet de framsatte gjenstandene.

– Var kliss bløt og gikk i støvler

En time eller to seinere var eiendelen lastet opp og de skulle plukke opp tiltalte på den samme skogsbilveien som de satte han av. Etter at de ringte tiltalte med beskjed om at de var klar for å dra tok det litt tid før han dukket opp. Da han møtte dem igjen var han kliss bløt og gikk i støvler. Dette stusset den ene av kompisene over sa han i retten, og da hadde han spurt om tiltalte hadde funnet på noe galt, benektet han dette.

Etter at de hadde dratt fra eiendommen oppdaget moren til fornærmede at det skummet fra kranen da de tappet vann fra kjøkkenkranen, noe hun varslet fornærmede om umiddelbart. Hun fikk da straks mistanke om at tiltalte hadde vært og hatt et eller annet i brønnene hennes. Politiet ble derfor varslet samme kveld.

Det ble tatt vannprøver fra de to brønnene som lå 2-300 meter fra gården ved to anledninger og de ble sendt til et uavhengig laboratorium. Analyseresultatene viser at prøvene fra brønnene inneholdt hydraulikkolje og mulig anionisk såpe.

Nekter for at han har vært der

Tiltalte forklarte i retten at han ikke husker hvor han var den aktuelle dagen, men han mente at han i alle fall ikke var i nærheten av fornærmedes eiendom. Han hevdet derimot at fornærmede selv må ha fylt brønnen. med olje og såpe for å ødelegge for han.

I retten ble det framlagt teledata og informasjonskart som viser at tiltaltes mobiltelefon har slått inn på basestasjoner i området den aktuelle dagen. Samtidig fortalte de to kameratene som vitnet at han var med på turen. Det er heller ikke funnet noen annen forurensingskilde til de to brønnene, da de lå utilgjengelig og vanskelig til. Retten fant derfor liten grunn til å feste tillit til tiltaltes forklaring om at han ikke har vært der. Han har hatt en til to timer på seg der han har befunnet seg i området ved brønnene, og retten mener derfor at den sjalu mannen med viten og vilje har fylt brønnene med såpe og hydraulikkolje og at dette hadde skjedd forsettelig.

Må betale for reparasjonene

Mannen som tidligere er straffedømt en rekke ganger for skadeverk, brudd på besøksforbud, trusler og legemsfornærmelse og forulemping av offentlig tjenestemann, i tillegg til en rekke forhold med legemsskade og promillekjøringer, ble idømt en bot på 24.000 kroner for skadeverket og brudd på besøksforbudet.

I tillegg må han dekke kvinnens kostnader med å reparere brønnene og skadene dette hadde påført kvinnen med at huset ble ubeboelig i flere måneder med kr 262.923 kroner. Tiltalte avviste på det sterkeste kravene om erstatning da han ble forelagt kravet,da han mente det var unødig stort, da han påstod brønnen bare kunne vært spylt rene. Retten mener imidlertid at det at skaden har blitt mye mer omfattende enn tiltalte hadde forestilt seg på forhånd fikk være hans risiko.

Mannen som er i fast arbeid må i tillegg til boten på 24.000 kroner og erstatningskravet på 262.293 også betale saksomkostninger som retten fant å sette til 2000 kroner.

 

 

Annonser

Les også