Smilene stoppet fort hos leder Ida Karoline Broholm (i midten) og nestleder Anna Margrethe Refsnes (tv), da oppvekstsjef Gunn Røstad kunne oppsummere at det ikke kom flere til møtet i oppvekstkomiteen onsdag.

Oppvekstkomiteen var ikke vedtaksfør

Skulle diskutere framtidens skole og måltid – bare to kom

Publisert: 12. juni 2019 22:57.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Oppvekstsjef Gunn Røstad (th) hadde møtebordet fullt av planer og utredninger da oppvekstkomiteen onsdag blant annet skulle diskutere framtidige skoleløsninger og innføring av måltid til alle elever fra høsten av. Rektor Bjørg Vaagen Jakobsen var også møtt opp for å orientere komiteen. Et kvarter etter møtestart måtte leder Ida Broholm (Ap) konstantere at de ikke var vedtaksfør og møtet måtte utsettes til mandag.
- Med ei saksliste som i dag, med så mange spennende og viktige saker og orienteringer, burde det engasjere komiteens medlemmer mer. Det er derfor synd at vi ikke får avviklet dagens møte, sier Broholm i en kommentar etter møtet.

Annonser

Det som skulle være oppvekstkomiteens siste møte før sommerferien endte med at møtet ble utsatt da kun to av fem medlemmer møtte. For å være vedtaksfør må det være minst tre av medlemmene til stede.

– Det var kommet et forfall fra et medlem, men her kunne ikke varamedlemmer stille, mens to medlemmer ikke hadde meldt forfall i forkant av dagens møte, sier oppvekstsjef Gunn Røstad etter møtet.

Dermed var det kun leder Ida Karoline Broholm (Ap) og nestleder Anna Margrethe Refsnes (Ap) som satt ved møtebordet da onsdagens møte skulle starte.

Det var latter og smil før møtestart, men da det ikke kom flere enn disse to til oppvekstkomiteens møte onsdag stilnet latteren og smilene. – Det er synd vi ikke klarer å gjennomføre dagens møte, sier leder Ida Broholm (th)

Til møtet skulle medlemmene få en orientering og gjennomgang av oppvekstområdets digitaliseringsstrategi og hvordan statusen er i kommunen i dag, samt gå gjennom utkastet for en lokal tverrfaglig plan for Hitraskolen. I tillegg var det viktige orienteringer før sommerferien står for døren, så som;

 • Søknad om midler til prosjektet «Rett hjelp tidlig».
 • Tilsettinger for neste barnehage og skoleår.
 • Kommunesammenslåing på oppvekstområdet.
 • Bygningsmessige forhold ved Fillan skole- avbøtende tiltak
 • Barnehageopptak

Både barnehage- og skolebruksplan og innføring av måltid i alle Hitraskolene var saker som var på sakskartet og som komiteen skal ha en innstilling til neste ukes kommunestyremøte på.

Møtet ble derfor utsatt til førstkommende mandag slik at komiteen får gjort de endelige vedtak.

– Beklager at vi ikke får gjennomført møtet

Leder i oppvekstkomiteen, Ida Broholm beklager at møtet ikke kunne gjennomføres.

– Det er synd at vi kommer i slike situasjoner. Barn og unge er fra mitt synspunkt et av de viktigste ansvarsområdene vi som politikere påvirker her i kommunen. Og med ei saksliste som i dag med så mange spennende og viktige saker og orienteringer burde det engasjere komiteens medlemmer, sier Broholm som sammen med oppvekstsjefen bestemte at de gjør et nytt forsøk på mandag.

Hvilke retningsvalg man skal ta for Fillanskolen var en av sakene som stod på sakskartet. Bygge ny ungdomsskole, eller barneskole – eller la det være? Det var et av spørsmålene.

Skaper dette problemer for saker som skulle vært satt i gang etterpå?

– Det er klart dette skaper problemer med tanke på framdrift. En av dagens saker var skolemåltid. Dette er en sak som skal opp i kommunestyret neste torsdag og som skal igangsettes allerede fra høsten av. Dette førte til at vi derfor bestemte at møtet skal avholdes på kommende mandag isteden. Hitras skoleungdom skal ikke måtte vente lengre på et næringsrikt skolemåltid fordi noen politikere ikke følger opp sine plikter, sier en skuffet komiteleder.

Er det ofte et komitemøte ikke kan avvikles på grunn av dårlig oppmøte?

– Når det kommer til problematikken vi støtte på i dagens møte så har vi ikke vært i denne situasjonen før, men vi har slitt litt med dårlig oppmøte fra det politiske miljøet. Og dette er veldig synd, synes jeg sier Broholm. Dette er saker vi har jobbet med over lengre tid, og jeg syns det er respektløst ovenfor administrasjonen som legger tid i våre bestillinger, respektløst ovenfor resterende politiske medlemmer som stiller opp, og respektløst ovenfor velgerne som tross alt har gitt oss sin stemme fordi de har troen på at vi skal gjøre hverdagen deres bedre, nærmest tordner komiteleder Broholm.

Nå håper både Broholm og Røstad at det stiller opp nok komitemedlemmer  på mandagens møte slik at oppvekstkomiteen får avsluttet sakene før alle går til sommerferie.

 

 

 

 

Annonser

Les også