I løpet av juni starter støypearbeidet opp over Åstfjordbrua. Da skal toppdekket ordnes. Foto: Hlynur Gudmundsson / Statens vegvesen

Laksevegens største enkeltprosjekt ferdigstilles

Slik skal Åstfjordbrua og begge tunnelene gjøres ferdig

Publisert: 23. mai 2019 12:00.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Arbeidet med å løfte den åttende og siste seksjonen på plass til det som skal bli Åstfjorbrua ble ferdig seint søndag kveld som vi fulgte med på her i Hitra 24. Bare noen uker før var det gjennomslag i Slørdalstunnelen. Høsten 2020 skal denne veiforbindelsen åpnes for trafikanter, men hva skal gjøres før den tid. Vi har tatt praten med byggeledelsen i Statens Vegvesen som forteller om framdrift på begge tunneler og brua som nå vises over fjorden.

Et stort støpeprosjekt skal settes i gang på Åstfjordbrua

Assisterende byggeleder Olav Duesten i Statens Vegvesen sier det jobbes samtidig med begge tunnelene, både den 2650 lange Slørdalstunnelen og den 770 meter lange Mjønestunnelen som er på begge sider av den 735 meter lange Åstfjordbrua vi ser konturene av over fjorden når vi kjører forbi langs svingene innerst i Åstfjorden.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

De åtte bruelementene som ankom Åstfjorden i begynnelsen av mai ble løftet på plass i løpet av vel ei uke. Første løft fra lekteren Boabarge 33 startet 11. mai og den siste ble løftet på plass sist søndag med ei stor mobilkran. Seks bruelementer ble løftet fra kranskipet HLV Uglen og to fra krana på land. Assisterende byggeleder Olav Duesten i Statens Vegvesen forteller at alt er gått etter planen og alt har stemt. Forholdene har stort sett vært gode for løfting hele den uken dette varte, med unntak av lørdag da det ble for mye vind.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

De åtte stålkassene som til sammen utgjør bruelementene over Åstfjorden er mellom 60 og 138 meter lange og veier fra 192 til 604 tonn. Total vekt av hele stålkassen er cirka 2800 tonn. Disse stålkassene ble konstruert og sveist sammen på skipsverftet Aker Solution i Egersund og det er personale fra Aker som har sørget for at dette nå er på plass før de starter sammensveisingen av de åtte elementene.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

Nå starter arbeid med sammensveising av de åtte lengdene før de etterpå skal overflatebehandles og males og gjøres klar for støyping av brudekket som kommer oppå disse stållengdene.

– Støypinga starter i midten av juni fra Mjønesaunet og da blir det montert ei forskalingsvogn som er 25 meter, forklarer Duesten om arbeidet som nå er klart for å starte opp. Hver støypeetappe blir altså på 25 meter. Det vil etter hvert bli brukt en forskalingsvogn fra hver side slik at disse møtes mot midten, sier han.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

Hele denne prosessen med sveising, maling og ferdigstillelse av støypinga vil pågå fram til mars 2020 etter planen. Stålkassen er en del av den bærende konstruksjonen i brua og den skal ikke støpes inn. Det blir kun et betongdekke på toppen. Flere har stilt spørsmål om ikke denne kassen vil begynne ruste opp over tid men i følge Vegvesenet skal  denne være godt  overflatebehandlet og skal derfor tåle å stå i det tøffe miljøet i Åstfjorden.

– Brua vil ha to kjørebaner og vil få et asfaltdekke på toppen, og stigningen på brua fra Slørdalstunnelen og opp mot Mjølnestunnelen vil være på 5 prosent, forteller Olav Duesten i Vegvesenet.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

Mjønestunnelen jobbes det for fullt i

Mjønestunnelen ble ferdig sprengt i fjor høst og her foregår det nå vann- og frostsikring for fullt. Her går alt etter planen og samtidig som dette gjøres ferdigstilles også alle elarbeider inne i tunnelen, forklarer Duesten.

– I Mjønestunnelen er vi kommet langt og vi planlegger å legge asfaltdekke inne i denne før sommerferien, sier han.

Foto: Matěj Novotný / Metrostav

Slørdalstunnelen vil være ferdig neste vår

På motsatt side av Åstfjorden jobbes det også for fullt med tunnelarbeid. Her er det den 2650 meter lange Slørdalstunnelen som skal ferdigstilles, den siste tunnelen i Lakseveiprosjektet.

Etter gjennomslaget har det vært jobbet med masseutskifting og sålerensk i følge Vegvesenet. Denne tunnelen vil også få vann- og frostsikring, med blant annet dekke av plater inne i tunnelen og sprøytebetong. Her vil ikke tunnelen stå ferdig før til våren 2020.

Planlagt offisiell åpning av veianlegget er nov. 2020

Det er arbeidsfellesskapet Metrostav NUF/Bertelsen & Garpestad som har kontrakten på byggingen av Åstfjordkryssinga. Prosjektet, som er en del av den såkalte Laksevegen, omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter. Brua og tilstøtende tunneler og veier skal være ferdig 1. november 2020. Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714 med en kostandsramme på rundt 813 millioner kroner og i følge Vegvesenet holder de seg innenfor kostnadsrammen så langt.

Foto: Hlynur Gudmundsson / Statens vegvesen

Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny veg, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.

Når nyvegen åpnes i november 2020 er det meste gjort av arbeider på Laksevegen.

– Det vil mest sannsynlig bli gjort mindre utbedringer på enkelte strekninger i Vinterdal og ved bomstasjonen på Våvatnet sier Olav Duesten i Statens Vegvesen til Hitra 24.

 

 

 

Les også