Jann Krangnes i partiet Rødt maner til solidaritet

Solidaritet er utrolig viktig

Publisert: 25. mai 2019 12:29.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Rødt fremmet tidligere dette året, da strømregningene steg, et forslag i stortinget om at de som mottok bostøtte skulle få et tillegg for å dempe den ekstreme økningen. Forslaget ble ikke vedtatt.

Annonser

Allikevel ble dette vedtatt av regjeringen på et senere tidspunkt. Og det førte til en økning av botilskuddet. Men for svært mange, spesielt de som i tillegg, de fattigste, de som er avhengig av sosialhjelp opplever ofte at det er deres kommuner som stikker av med den økningen som staten har bidratt med.

Jeg er blitt fortalt at dette gjelder også i Hitra kommune. Rødt synes dette er en meget sjofel måte å forholde seg til hjelpetrengende mennesker på.

Vi oppfordrer derfor kommunestyret ved ordføreren om å:

  1. sikre at ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter ikke regnes som inntekt og går til fratrekk på andre ytelser disse personene får utbetalt fra Hitra kommune.
  2. videre å sørge for at stønadsmottakere i Hitra kommune som allerede har opplevd å få den ekstra bostøtten trukket fra, får pengene tilbakebetalt.

Rødt håper at dette kan la seg gjennomføre. Dette handler om solidaritet med de som har minst å rutte med blant oss.

På vegne av

Rødt Hitra og Frøya.

Jann O. Krangnes

Les også