I en felles pressekonferanse fra Stortinget la alle partier fram en felles tiltakspakke i forbindelse med Koronautbruddet

Korona-viruset: Felles tiltakspakke

Stortinget enige om felles krisepakke for bedrifter og ansatte

Publisert: 16. mars 2020 12:33.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

Annonser
 • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.
 • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G
 • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.
 • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.
 • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.
 • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.
 • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.
 • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.
 • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

(©NTB)

Annonser

Les også