Leder i oppvekstkomiteen vil ha innspill?

Tid for å bygge ny ungdomsskole på Hitra spør Arbeiderpartiet?

Publisert: 3. februar 2019 22:36.

Del på sosiale medier:

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Hitra Arbeiderparti har hatt årsmøte søndag og en enstemmig uttalelse om å vurdere bygging av ny ungdomsskole har kommet ut søndag kveld. I budsjettet er det satt av 20 millioner til ny personalfløy og partiet spør om det kanskje ikke er på tide å tenke på en deling av skolen i Fillan. Vi har tatt en prat med lederen av oppvekstkomiteen om dette spørsmålet.

Annonser

– Hitra arbeiderparti er spørrende til dette, og vil herved ta initiativ for å avklare grunnlaget for å iverksette en utredning som kan gi nærmere svar heter det i uttalelsen som er sendt lokale media søndag kveld.

I uttalelsen heter det videre

– I budsjettet er det avsatt nærmere 20 millioner til ny personalfløy ved Hitra ungdomsskole/Fillan skole. I lys av dette kan det nå synes fornuftig å spørre om denne bevilgningen kan brukes på en annen og kanskje bedre måte, innenfor det økonomiske handlingsrommet man har i følge kommunestyrets vedtatte handlingsregler.

Vi vet at nåværende ungdomsskole har hatt tilhold i de samme lokalene i over 50 år. Riktignok utvidet og renovert for snart 15 år siden, men fortsatt i de samme bygningene som 6-åringer starter sin skolegang. Dette er ingen god løsning skriver Arbeiderpartiet i sin uttalelse etter møtet.

Da vi ble en storkommune i 1964 ble det bestemt å bygge kommunehus og sentralskole.  Nå kommer diskusjonen opp om det kanskje skal bygges egen ungdomsskole og skille barnetrinnene fra ungdomsskolen.

Fra neste år vil vi også få elever fra de ytre delene av Snillfjord kommune. Samtidig vet vi at ungdomsskolen er felles for hele Hitra, og det er på dette grunnskoletrinnet de skal finne motivasjon, forberede og gjøre sine valg for videregående skolegang og arbeidsliv.

– Mange mener at det er gode faglige argument for å skille ungdomsskolen og små- og mellomtrinnet. Når man ellers opplever en samfunnsutvikling som påvirker og forstyrrer elevene bare mer og mer, så er det sannsynligvis med på å underbygge argumentene for et slikt skille argumenter de videre.

 

En utredning må for øvrig innebære at man også foretar en grundig vurdering av tomtevalg for en eventuell ny ungdomsskole. Et tomtevalg nærmere den videregående skolen kan i så måte synes å være mest aktuelt.

Det heter avslutningsvis at de vil sende saken over til kommunen for videre politisk behandling og forankring.

– Årsmøte i Hitra arbeiderparti vil med dette søke tilslutning for en utredning ved å sende denne uttalelsen over til kommunen for nærmere politisk behandling og forankring. Den politiske behandlingen bør starte i oppvekstkomiteen, og tilrådningen derfra går deretter til kommunestyret for nærmere avklaring. Etter dette vil det så være avklart om rådmann iverksetter utredningen.

Leder i oppvekstkomiteen vil ha innspill

Hitra24 har tatt en prat med leder i oppvekstkomiteen Ida Karoline Broholm søndag kveld og hun utdyper forslaget litt grundigere.

Hvordan vil dere forfølge denne saken videre Broholm?

– Vi vil som sagt i uttalelsen sende dette over til politisk behandling og håper jo selvsagt at prosessen kan starte så snart som mulig. Men vi har forståelse for at dette krever litt tid for å få en god og gjennomarbeidet prosess.
I uttalelsen står det noen tanker om plassering. Synes du det er fornuftig med en ungdomsskole ved videregående, eller hvilke tanker gjør du deg der?
– Når det kommer til plassering av Hitra Ungdomsskole har vi flere tanker rundt det, både med tanke på tilknytning til andre bygg og samarbeidsarenaer. Dette vil vi ta med oss inn i fagkomiteen og drøfte videre der sier Broholm som er leder i komiteeen som vil få dette til behandling.
Hvordan tror du dette vil styrke skolen for elever og ansatte i åra framover?
– Jeg og Hitra Arbeiderparti mener dette vil styrke skolen og skape en bedre skolehverdag både for elevene og de ansatte. Skolen er i dag liten til å ramme både barneskole og ungdomsskole. Fra neste år skal vi også ta i mot elever fra den ytre delen av Snillfjord Kommune, og vi bør derfor se på muligheten for å skille Hitra Ungdomsskole fra Fillan Skole poengterer Broholm søndag kveld.
Ida Broholm tror diskusjonen om dette må tas nå da vi vet tilbud til barn og unge settes høyt når familier bestemmer seg for hvor de skal bosette seg. Kommunen satser jo på å bli en kommune flere vil bo og trives og da bør nok denne diskusjonen tas nå avslutter Broholm som ser frem til diskusjoner og innspill fra alle parter omkring dette.

Annonser

Les også