Fiskeri-og-sjømatminister-Geir-Inge-Sivertsen offentliggjør tirsdag hvilken farge vårt produksjonsområde blir fargelagt i. Foto: NFD

Tirsdag får vi vite hvilken sone havbruksregionen vår blir fargelagt i

Publisert: 3. februar 2020 23:17. Sist oppdatert: 4. februar 2020 9:12

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Annonser

– Dette er en stor og viktig avgjørelse som har betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen, sier den nyutnevnte fiskeri- og sjømatministeren.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Landet er delt inn 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.

Departementet deler produksjonsområdene i tre kategorier

Det avgjørende for NFD når de vurderer hvilken trafikklys-farge de ulike områdene skal få, er hvor stor negativ effekt lakselus har på vill laks i hvert område. Det meste av lakselus kommer i dag fra oppdrettsfisk, og mengde lus på den ville fisken sier dermed noe om hvilken effekt det antas at lakselus fra oppdrettsfisk har på bestandene av villaks. Hvert produksjonsområde havner i en av tre kategorier:

Blir det rødt, gult eller grønn sone for produksjonsområdet for laks i midt-Norge? Svaret får vi i løpet av tirsdag. Ill: Havforskningsinstituttet

  • Grønn = kan få 6 % vekst i produksjonen. I denne kategorien er det antatt at under 10 % av laksesmolten dør som følge av lakselus.
  • Gul = ingen endring i produksjonen. I denne kategorien er det antatt at 10-30 % av laksesmolten kan dø som følge av lakselus.
  • Rød = kan få 6 % reduksjon i produksjonen. I denne kategorien er det antatt at over 30 % av laksesmolten kan dø som følge av lakselus. Oppdrettere som havner i denne kategorien kan søke om unntak fra reduksjon dersom de kan vise til lave lusetall.

Annonser

Les også