Kabelinntaket på Hemskjela. To en-ledere er lagt, og to gjenstår. Stålstativet er endemasta for 132 kV-linja fra Snilldal, og her kobles sjøkabelen til linja. Foto: Tore Wuttudal/TrønderEnergi

Trønderenergi fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

Publisert: 13. august 2019 11:59.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Selskapet Trønderenergi er ilagt et gebyr av NVE på 250.000 kroner. Årsaken er brudd på energiloven i forbindelse med bygging av en kraftledning mellom Hemnskjela og Aunøya på Hitra.

Selskapet hadde anleggskonsesjon til å bygge rundt 42 kilometer lang kraftledning fra Hitra til Snillfjord. Arbeidet skjer i forbindelse med at TrønderEnergi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge  en ny 132 kV ledning fra Fillan transformatorstasjon på Hitra til Snilldal transformatorstasjon i Snillfjord.Men under en inspeksjon i juni i fjor oppdaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at delstrekningen Aunøya til Hemnskjel var bygget uten godkjenning.

Les mer her: trønderEnergi investerer over 350 millioner i nytt ledningsnett over Hitra

– Det er alvorlig at en konsesjonær bygger en kraftledning uten at det foreligger en godkjent miljø-, transport- og anleggsplan. I dette tilfellet var bruddet en gjentakelse av et tilsvarende forhold på en annen delstrekning få år tidligere, sier seksjonssjef Øyvind Leirset for miljøtilsyn av energianlegg.

I en godkjent plan skal byggherre redegjøre for hvordan kraftledningen skal bygges innenfor konsesjonsrammene, og planen skal være godkjent av NVE før byggingen settes i gang.

NVE trekker fram at arbeidet ble utført i et område rikt på kulturminner og at det berørte et statlig sikret friluftsområde.

Energiselskapet har tre uker på seg til å klage inn vedtaket til Olje- og energidepartementet.

(©NTB)

Les også