Bilisten ble stanset i laserkontroll i Innerdalen på Hitra.

Kjørte 48 km/t over fartsgrensa

Turen hjem fra Sverige til Frøya ble en kostbar lærepenge

Publisert: 5. juli 2019 15:44.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Den utenlandske sjåføren som jobber på Frøya må klare seg uten sertifikatet ei stund framover etter at Fosen Tingrett har avsagt sin dom. Han ble stanset med en fart på 128 km/t i Innerdalen på vei hjem fra Sverige til jobben han har på Frøya.

Annonser

Var klar over fartsgrensa

Den utenlandske sjåføren i begynnelsen av 30-årene, er bosatt og i jobb på Frøya, var på vei hjem fra Sverige da han en søndagskveld i april tidligere i år ble stanset etter å ha blitt målt til 128 km/t forbi politikontrollen.

Nylig måtte han møte i Fosen Tingrett der han fikk en tilståelsesdom. I retten sa bilisten at han kjørte stort sett i samsvar med tillatte hastigheter, men dessverre var uoppmerksom og kjørte for fort på akkurat denne strekningen i Innerdalen på Hitra denne kvelden i april.

Uten førerkort og kraftig bot

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tap av førerretten i syv måneder, samt at han skulle få en bot på ti tusen kroner. De mente også at overtredelsen skulle medføre fengsel i 15 dager, noe som kunne utsettes med en prøvetid på to år.

Føreren som hadde utenlandsk førerkort mente påstanden om syv måneder uten å kunne kjøre bil var lang tid og mente dette ville medføre problemer både i jobben der han var avhengig av å bruke bil for å komme til og fra arbeid. Dette hadde retten forståelse for, men ville ikke innrømme noen strafferabatt ut fra det. Retten bemerker at kjøring utover tillatt hastighet på stedet, og særlig med slik høy hastighet som i denne saken, representerer en alvorlig risiko i trafikken.

Tingretten fastsatte derfor dommen i samsvar med aktors påstand. Den tiltalte sjåføren aksepterte og godtok dommen på stedet, og kan derfor ikke regne med å kjøre på veiene før 15. november i år.

Annonser

Les også