Det var Trøndelag venstre som tok initiativ til denne uttalelsen på partiets landsmøte i helga. På bildet: Bjørn Ola Holm, ordførerkandidat Nærøysund. Tove Eivindsen, førstekandidat fylkestingsvalget. Stortingsrepresentant Andrè Skjelstad.

Håper å få med seg de andre partiene på dette

Venstre er kritisk til særskatt på fiskeri og havbruk

Publisert: 12. mars 2019 11:15.

Del på sosiale medier:

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Venstres landsmøte gikk med stort flertall inn for en uttalelse som er svært kritisk til ekstraordinær særskatt i form av statlige grunnrenteskatt på fiskeri og havbruk. Landsmøtet vil bygge videre på ordningen med havbruksfond.

Annonser

– Venstre går i front for ei grønn næringsutvikling i distriktene, og nå håper jeg at også de andre regjeringspartiene følger etter, sier Stortingsrepresentant André N. Skjelstad.

Fiskeri- og havbruksnæringen gir viktige inntekter, arbeidsplasser og aktivitet i distriktene, sikrer store skatteinntekter til samfunnet og bidrar til å løse globale utfordringer gjennom en mer klimavennlig matproduksjon. Venstre mener derfor det er viktig at man løfter denne næringen og satser videre for at den skal kunne bidra enda sterkere lokalt, nasjonalt og globalt. På denne måten bidrar man til å realisere verdiskapingspotensialet i havet gjennom bærekraftig vekst. 

– Venstre spiller på lag med havbruksnæringa. Først fikk vi i regjeringserklæringa sikra at kommunene får beholde inntektene fra Havbruksfondet, og nå sikrer vi altså at oppdretterne får bedre muligheter til å investere, sier Bjørn Ola Holm, politisk nestleder i Trøndelag Venstre.

– Vi er svært skeptiske til en nasjonal særskatt på viktige kystnæringer, som trenger økonomiske muskler for videreutvikling og innovasjon, sier Tove Eivindsen, førstekandidat til fylkestingsvalget i Trøndelag. – Dette er næringer som møter og vil møte strenge krav til bærekraft, og de må få beholde overskudd nok til å kunne investere for å møte forventningene om å redusere ulempene for omgivelsene. Spesielt er vi opptatt av å sikre gode vilkår for villaks.

Fiskeri- og havbruksnæringen er allerede Norges nest største eksportnæring, og kan utvikles videre til å bli vår viktigste næring. Det forutsetter et blått taktskifte med en tydelig grønn profil. Fiskeressursene må forvaltes godt, forskningen rundt økosystemene i fjord og hav må styrkes, og havbruksnæringen må løse biologiske utfordringer som lakselus.

Transporten må bli mer klimavennlig og flyttes fra veg til båt og bane. Vi må også legge til rette for at næringen bearbeider mer av fisken i Norge slik at vi kan skape større verdier og flere arbeidsplasser. Det gir samtidig muligheter til å utvikle en sterk marin bioindustri basert på restråstoff.

Skal Norge lykkes med dette må både fiskeriene og havbruksnæringen gis rammevilkår som sikrer at overskuddet reinvesteres i det kystbaserte næringslivet. Kombinasjonen av strenge miljøkrav og sterke norske og kystbaserte eierskapsmiljø muliggjør et slikt taktskifte sier Venstre i en pressemelding etter helgas landsmøte.

Annonser

Les også