Kommuneoverlege Geir Nilsberg i Hitra kommune.

Helsetjenesten informerer

– Vi er godt forberedt om Coronaviruset skulle komme til øyregionen

Publisert: 5. februar 2020 7:14.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med Coronaviruset ønsker kommuneoverlegene på Hitra og Frøya å gi informasjon til innbyggerne om hvordan dette håndteres lokalt.
- Det er ingen grunn til frykt forteller Hitras kommuneoverlege Geir Nilsberg.

Annonser

Coronaviruset Coronaviruset forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Hvordan jobber vi lokalt?

Begge kommuner er godt forberedt dersom det skulle vise seg at viruset kommer til våre kommuner. Legekontorene har sine prosedyrer, og vi jobber nå med å få ut generell informasjon om viktigheten av basal hygiene for å hindre smitte generelt.

Vi kommuneoverleger følger utviklingen, og har tett dialog og samarbeid med sentrale helsemyndigheter via Fylkesmannen. Vi legger til rette for tiltak og sprer oppdatert informasjon til innbyggere og alle kommunens virksomheter, og følger de retningslinjer som nasjonale myndigheter ønsker vi skal følge.

Hvordan hindre smitte? Det viktigste i denne fasen er som sagt at alle innbyggere er nøye med basal hygiene, slik at vi i størst mulig grad hindrer eventuell smitte i å spre seg.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter;
1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Vaner som forebygger smitte

Møter du personer som

 1. føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker og har vært i Wuhan eller andre deler av Hubei-provinsen i Kina de siste 14 dagene?
 2. føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker, og som de siste 14 dagene har vært i kontakt med noen som har fått bekreftet smitte med coronavirus?

Da bør du

 • holde minst 1 meter avstand, om mulig, til den syke personen
 • informere den syke personen om hvordan vedkommende kan kontakte lege på telefon
 • eller bistå med hjelp til å ringe den lokale legevakten på telefon 116117

Husk

 • hoste i lommetørkle som du kaster, hoste i albuekroken hvis du ikke har lommetørkle
 • å vaske hendene ofte, for å hindre smitteoverføring

Oppdatert informasjon om det nye coronaviruset finner du på: www.fhi.no, www.helsedirektoratet.no og www.helsenorge.no og hjemmesidene til Hitra og Frøya kommune.

Annonser

Les også