Det ble stor jubel på biblioteket da de fikk nyheten om bevilgingen fra regjeringen. Foran fra venstre de ansatte; kulturarbeider Ann Merete Fredriksen, biblioteksjef Islam Abou Hassan, bibliotekar Wenche Børø Larsen og leder på ungdomsbasen Tone Helsø. Klasse 8A fra Fillan skole jubler også i bakgrunnen.

Hitra er en av 27 kommuner som får midler til styrking

– Vi er kjempeglade for å ha fått 680.000 til skolebiblioteket

Publisert: 22. november 2018 11:16.

Del på sosiale medier:

  • 132
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Biblioteksjef Islam Abou Hassan og de andre ansatte jublet da de fikk vite at de hadde fått 680.000 fra regjeringens midler til styrking av skolebiblioteket. Sammen med 8A fra Fillan skole feiret de nyheten om at Hitra er en av 27 kommuner i landet som får midler gjennom denne ordningen.
- Målet er å få leseglede til ungene sier bibliotekar Wenche Børø Larsen.

Annonser

Glad for at Hitra kom gjennom nåløyet

Det var 45 bibliotek som søkte på ordningen i år, og Hitra er en av 27 kommuner som kom gjennom nåløyet og fikk tilskudd. Bakgrunnen for tilskuddet er at kommunen har gode prosjekter og en plan for bruk av biblioteket gjennom blant annet undervisning.

Torsdag formiddag kunne lokalpolitikerne Tor Johan Sagøy (H), Torfinn Stub (V) og Tom Skare (FrP) overbringe den hyggelige meldingen til de ansatte og ungdommene som akkurat da var innom for å låne nye bøker.

– Bibliotekene er viktige for å styrke elevenes leselyst og leseferdigheter. På biblioteket får elevene enkelt tilgang til ny kunnskap i litteratur og kultur, sier Tor Johan Sagøy (H) som sitter i Oppvekstkomiteen på Hitra.

I regjeringserklæringen har vi sagt at vi skal satse på bibliotekene. Nå leverer vi.

– Tilskuddet til skolebibliotek er en del av regjeringens satsing på tidlig innsats, noe jeg for min del har snakket varmt om lenge, sier Torfinn Stub (V). Med disse pengene får skolebiblioteket anledning til å enten ansette flere ressurser eller kompetanseutvikling, sier han.

Det er Utdanningsdirektoratet som har lyst ut midlene og behandlet søknader

– Jeg er glad for at Hitra ser bibliotekets betydning for lesing og har lagt ned mye arbeid for leselyst blant barn og unge og har søkt på dette tilskuddet. Det er viktig at alle elever mestrer lesing tidlig. Det er en grunnleggende ferdighet alle trenger for å lykkes i utdanning og arbeidsliv, samt at dette er et godt lavterskeltilbud for alle hitterværinger sier formannskapsmedlem Tom Skare (FrP).

Mottatt med jubel på biblioteket

De ansatte på Hitra bibliotek var kjempefornøyd da de fikk overlevert nyheten fra de tre lokalpolitikerne torsdag formiddag. Biblioteksjef Islam Abou Hassan  og bibliotekar Wenche Børø Larsen forteller at midlene kommer godt med.

– Dette var jo en strålende nyhet sier de to, vi har gått og ventet i spenning de siste ukene om vi fikk noen midler og når vi i tillegg får full uttelling på søknaden vår, må vi ha lov til å bli ekstra glad i dag jubler de to sammen med både skoleelever og andre ansatte ved biblioteket denne dagen.

Midlene er tenkt brukt til kompetanseheving til skolebiblioteket og utvikle samarbeidet mellom skolebiblioteket og folkebiblioteket, forteller de de to til Hitra24.

– Målet er jo å få leseglede til ungene, og da er det viktig at vi er her og kan rettlede dem og finne de riktige bøkene som fenger ungene. Slik sett vil dette tilskuddet hjelpe oss med å forsterke de tiltakene vi allerede har i gang med leselyst og styrking av skolebiblioteket, avslutter bibliotekar Wenche Børø Larsen mens jubelen står i taket fra alle elevene i klasse 8A ved Fillan skole som er innom for å lever bøker og låne nye i dag.

 

Annonser

Les også