Pensjonistpartiet svarer Næringsforeningen

– Vi har selvfølgelig ingen intensjoner om å strupe et kommunesentrum i positiv utvikling

Publisert: 6. februar 2020 11:10.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Jan Egil Handberg i Hitra Pensjonistparti svarer opp på Næringsforeningens uttalelse om trafikksikkerhet og omlegging av vei i Fillan.

Vi har selvfølgelig ingen intensjoner om å strupe et kommunesentrum i positiv utvikling som det hevdes i uttalelsen. Snarere tvert om. Som det fremgår av forslaget vårt så setter pensjonistpartiet særlig fokus på all tungtrafikken som i dag går gjennom sentrum.

Tungtrafikken et problem

Vi ønsker å gjøre det enda mer attraktivt og trafikksikkert for alle ved bla å redusere all tungtrafikken som i dag ikke har noe annet alternativ enn å kjøre gjennom Fillan sentrum. Ser vi frem i tid vil denne trafikken øke – sannsynligvis betraktelig i forhold til dagens situasjon. Og det er da vår tanke går til bla. den ordningen som i dag er for eksempel i Lysøysundet der det er lagt opp en trasse som går utenfor sentrum hvor all tungtrafikken som ikke skal inn til sentrum kanaliseres.  Hvorfor ikke en slik ordning utenom Fillan sentrum? Dette sammen med andre nødvendige trafikksikkerhetstiltak bla. ved gangfeltet mellom skolen og sentrum vil være noe som forbedrer situasjonen for gående og syklende.

 

En undergang er utredet tidligere

Ser at det i uttalelsen fra Næringsforeningen fremmes et ønske at Hitra kommune og Trøndelag Fylkeskommune ser på muligheten for å finansiere en undergang (eller overgang) som favner alle som går og sykler mellom de to sidene av fylkesveien. Dette er et forslag som har vært grundig utredet tidligere og som er lagt bort bla. på grunn av kravene til universell utforming. Et slikt tiltak vil legge beslag på et stort område på hver side av veien. Får vi bort hovedtyngden av tungtrafikken og utfører andre enklere tiltak vil en slik undergang/overgang være unødvendig.

Vi registrerer at det er avgitt ca. 1000 stemmer i forbindelse med undersøkelsen som Hitra Frøya hadde i sin undersøkelse om folket mente at det var en god eller dårlig ide å legge veien utenfor Fillan sentrum med resultat der 81% mener at det er en god ide mens 19% mener at den er dårlig.

Vi har forståelse for at næringsdrivende er skeptisk og føler en usikkerhet når et slikt forslag kommer opp og det var derfor overraskende å registrere at ikke flere næringsaktører møtte opp på møtet som Næringsforeningen hadde.

Som Næringsforeningen selv sier det så er det tungtrafikken som er utfordringen, og den vi må søke å finne andre løsninger på og det var akkurat det som var intensjonen med vårt forslag nemlig å få en diskusjon om tungtrafikken gjennom Fillan sentrum og se på mulighetene for å legge den trafikken utenom Fillan sentrum samtidig som det utføres andre nødvendige trafikksikkerhetstiltak for å trygge gående og syklende i sentrum.

 

Les også