Ordførerkandidatene til Høyre, Tor Johan Sagøy (tv) fra Hitra og Kristin Furunes Strømskag fra Frøya fikk med seg statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet på besøk til bl.a. Dalpro. Her fikk de gode eksempler på hva det betyr å være i jobb.

Fem prosent av nyansatte på Frøya og Hitra skal være folk med hull i CV-en

– Vi må få flere ut i jobb

Publisert: 4. september 2019 12:02.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Frøya og Hitra Høyre vil at kommunene skal gjøre som staten, og ha som mål om at minst fem prosent av nyansettelser bør være mennesker som har ekstra utfordringer på grunn av nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det kan være mange grunner til at folk har hull i cv-en uten at evne og vilje til å bidra er påvirket av dette. Vi må få flere ut i jobb på Frøya og Hitra Vi må få flere ut i jobb.

Annonser

Regjeringen har som mål at minst fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Frøya og Hitra Høyre vil at kommunene skal sette seg samme mål! Å ha en jobb å gå til handler om mer enn den lønnen som tikker inn på konto hver måned. Det gir selvstendighet, det gir selvrespekt, og man skaper et nettverk av kollegaer og mennesker man møter i jobben. Kort sagt får man en grunn til å stå opp om morgenen.

Jo lenger man blir værende på sosiale ytelser, desto mindre sjanse er det for at man kommer seg ut i full jobb. Det er sløsing med ressurser og kompetanse om vi ikke benytter den kunnskapen mange av disse menneskene sitter på. Det er kompetanse som kommunene bør dra nytte av. Frøya og Hitra skal være et godt sted å bo for alle.

Da må vi også sørge for at de som av ulike grunner har havnet utenfor også får de samme mulighetene som andre til å bli inkludert. De fleste skal få en jobb i privat sektor, og det private næringslivet må også være med på inkluderingsdugnaden. NAV-prosjektet på Salmar er et godt eksempel på det. Men det skulle bare mangle at det offentlige også stilte opp på dugnaden. NAV skal stille opp med hjelpemidlene og det bør ikke være noe i veien for å benytte bedrifter som f. eks Dalpro i jobbmatching og oppfølging.

Kompetanseplussordningen der man arrangerer rettede kurs mot den enkelte bransje kan også være noe Dalpro kan bidra med, både på vegne av de private næringsliv og det offentlige. Dalpro har meget god kompetanse disse områdene. Håpet er at mange av disse kan tilegne seg formell kompetanse i sitt fag på sikt og utenom de ordinære løpene.

Kristin Furunes Strømskag/Ordførerkadidat Frøya Høyre

Tor Johan Sagøy/Ordførerkandidat Hitra Høyre

Les også