Følg Skipstrafikken

Lurer du på om hurtigbåten er i rute, eller hvilken fiskebåt du ser utenfor husveggen?

Du kan nå via hitra24.no se direkte livestream til Marinetraffics AIS for å få svar på dette. Kartet zoomer automatisk inn på Hitra, og du kan klikke deg inn på det geografiske området du er ute etter å sjekke. Du kan videre velge mellom blant annet kart og satelittbilde som grafikk bilde i bunnen. Ulike skipstyper er markert med bestemte farger. Når du trykker på enkeltskip vil du få mer informasjon om hvilket fartøy det er, hvor det skal og bilder av skiper. Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøyer som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder. Rekkevidden varierer, men kan være opp til omkring 40+ nautiske mil. Etter krav fra IMO skal fartøyer over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. De aller fleste skip har i dag AIS med visse unntak, det anslås at over 40 000 skip har AIS-utstyr klasse A om bord. Fiskefartøy over 18 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2013. Fiskefartøy over 15 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2014. Kilde: Wikipedia